Υστέρηση στα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού

Υστέρηση στα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού

ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αποτέλεσαν τις κυριότερες κατηγορίες φορολογικών εσόδων οι οποίες παρουσίασαν υστέρηση κατά τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι εισπράξεις του ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή ήταν χαμηλότερες κατά 10 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισθέντα στόχο και από τον ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κινήθηκαν κάτω του στόχου κατά 26 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, κατά 30 εκατ. ευρώ ήταν χαμηλότερες και οι εισπράξεις του φόρου εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού τα οποία δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2019, καταγράφηκε πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 906 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 689 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2020 που κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη στην βουλή για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και ελλείμματος 460 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Όσον αφορά δε το πρωτογενές αποτέλεσμα, αυτό διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.739 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4.179 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.811 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.

Το καθαρά κρατικά έσοδα ήταν 43.368 εκατ. ευρώ,95 εκατ. ευρώ ή 0,2 % άνω του στόχου.

Τα συνολικά κρατικά έσοδα ήταν 47.301 εκατ. ευρώ, 95 εκατ. ευρώ ή 0,2 % άνω του στόχου.

Ειδικότερα, στο δεκάμηνο αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

-ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 18 εκατ. ευρώ (+0,5%),

-Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 65 εκατ. ευρώ (+4,2%),

-Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 10 εκατ. ευρώ (+0,5%),

-Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες κατά 22 εκατ. ευρώ (+0,7%),

-Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ (+1,6%),

-Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 78 εκατ. ευρώ (+4,8%), εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 43 εκατ. ευρώ (+10,8%).

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

-ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 10 εκατ. ευρώ (-0,6%),

-ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 26 εκατ. ευρώ (-0,2%),

-Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 30 εκατ. ευρώ (-0,3%),

-Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ (-1,4%),

-Μεταβιβάσεις κατά 14 εκατ. ευρώ (-0,5%),

-Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ (-1,2%)./ibna