Β-Ε: Η οικονομική διακυβέρνηση παρεμποδίστηκε από τον υψηλό βαθμό πολιτικοποίησης

Β-Ε: Η οικονομική διακυβέρνηση παρεμποδίστηκε από τον υψηλό βαθμό πολιτικοποίησης

Β-Ε: Η οικονομική διακυβέρνηση παρεμποδίστηκε από τον υψηλό βαθμό πολιτικοποίησης

Η 4η συνεδρίαση της υποεπιτροπής οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων και στατιστικών μεταξύ της Ε.Ε. και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Στη σύσκεψη προήδρευσε από κοινού η Β-Ε με την κ. Vera Letica, υφυπουργό Οικονομικών της Β-Ε και τον κ. Uwe Stamm, προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υποεπιτροπή αξιολόγησε τις σημαντικότερες οικονομικές εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις κατά το παρελθόν έτος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης της χώρας. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τη μακροοικονομική σταθερότητα, τη δημοσιονομική πολιτική, τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, τις κινήσεις κεφαλαίων, τον δημόσιο εσωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο και τα στατιστικά στοιχεία. Το μακροχρόνιο πολιτικό αδιέξοδο μετά τις γενικές εκλογές του 2018 είχε αρνητικές επιπτώσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

«Η οικονομική διακυβέρνηση εμποδίζεται από έναν υψηλό βαθμό πολιτικοποίησης και από μια αδύναμη συνεργασία μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων. Ενώ η μακροοικονομική σταθερότητα έχει διατηρηθεί σε γενικές γραμμές, ένα φτωχό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι χαμηλές επενδύσεις, οι σημαντικές αδυναμίες στην αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, η χαμηλή ποιότητα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης καθώς και η αδυναμία του κράτους δικαίου και η έλλειψη καινοτομίας αποτελούν εμπόδια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και σύγκλιση. Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι η ποιότητα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης παρέμεινε χαμηλή λόγω της έλλειψης μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού, της αναποτελεσματικότητας των δαπανών και της έντονης εστίασης στη διατήρηση των σημερινών προτύπων δαπανών, ιδίως όσον αφορά τους μισθούς του δημόσιου τομέα και τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, παραμελώντας παράλληλα τις απαραίτητες δημόσιες επενδύσεις. Συμφωνήθηκε ότι η χώρα θα πρέπει να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια του δημόσιου τομέα, ιδίως των δημόσιων επιχειρήσεων και της σημαντικής παραοικονομίας», ανέφερε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε.

Σημαντικές προκλήσεις παραμένουν και η οικονομία της χώρας αναπτύσσεται κάτω από το αναπτυξιακό της δυναμικό. Για να εξασφαλιστεί η ανάληψη σε εθνικό επίπεδο και η συνεπής και πλήρης πολιτική στήριξη των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων, η εφαρμογή θα πρέπει να συντονιστεί μεταξύ όλων των αρχών.

Σχετικά με τον δημόσιο εσωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο, η Επιτροπή ενθάρρυνε τη Β-Ε να υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση πολιτικής σχετικά με τα ΚΕΔΕ για τις υπό ένταξη χώρες, η οποία καθορίζει ένα κοινό όραμα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σχετικά με τη διαχειριστική ευθύνη και τον εσωτερικό έλεγχο. Όσον αφορά τις στατιστικές, η Επιτροπή επανέλαβε ότι η Β-Ε θα πρέπει να βελτιώσει την παροχή έγκαιρων και εξαντλητικών στατιστικών σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ.

Η Επιτροπή υπογράμμισε τη σημασία του οικονομικού και χρηματοοικονομικού διαλόγου της ΕΕ με τις χώρες της διεύρυνσης για τη διαμόρφωση μελλοντικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα οικονομικά κριτήρια για την ένταξη, ενώ ενθαρρύνει τη Β-Ε να επωφεληθεί από αυτόν τον διάλογο, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής και τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο αυτό./ibna