Η ΕΕ στηρίζει την ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων αναγνώρισης των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Β-Ε

Η ΕΕ στηρίζει την ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων αναγνώρισης των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Β-Ε

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ενεργά το σύστημα αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξασφαλίζει την ευκολότερη συμμετοχή των κατόχων διπλωμάτων στην αγορά εργασίας στη Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Το σχέδιο αδελφοποίησης, το οποίο επίσημα ολοκληρώθηκε σήμερα στο Μόσταρ, συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση των νέων διαδικασιών για την αύξηση της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών και του συνόλου του εργατικού δυναμικού.

«Για τη Β-Ε, το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς όχι μόνο ενίσχυσε το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Β-Ε αλλά και έδωσε μια πρόσθετη ώθηση για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η ΕΕ εξασφάλισε περισσότερα από 600.000 ευρώ για να επιτρέψει σε άτομα που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό να αναγνωρίσουν τα διπλώματά τους στη Β-Ε και να βρουν δουλειά στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει και συνεργάζεται στενά με τις αρχές της Β-Ε για τη βελτίωση του τομέα της εκπαίδευσης. Στο μέλλον θα βοηθήσουμε με επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ με ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση», δήλωσε η Gianluca Vannini, επικεφαλής του Τμήματος Δραστηριοτήτων για την Κοινωνική Ανάπτυξη, την Κοινωνία των Πολιτών και τη Διασυνοριακή Συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Με την ευθυγράμμιση των κανονισμών στον τομέα της αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προετοιμάζεται για ευκολότερη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνώριση στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Έχουμε συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μέσω του έργου διεξήγαγε μια ανάλυση της διαδικασίας πιστοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και η σύστασή μας είναι να εναρμονιστούν οι διαδικασίες σε επίπεδο χώρας και έχουμε διατυπώσει συστάσεις για την εφαρμογή αυτή. Πρέπει να εργαστούμε για την αύξηση των προτύπων και της ποιότητας της εκπαίδευσης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας πέρα ​​από τα αποτελέσματα αυτού του project», δήλωσε ο Damir Ljubić, Διευθυντής του Κέντρου Πληροφοριών και Αναγνώρισης Προσόντων στην Ανώτατη Εκπαίδευση στη Β-Ε.

Το έργο έχει επιτύχει πολυάριθμα σημαντικά ορόσημα στη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, τα οποία περιλαμβάνουν αλλαγές στους κανονισμούς του νόμου για την αναγνώριση των αλλοδαπών εκπαιδευτικών προσόντων του καντονίου της Δυτικής Ερζεγοβίνης και του κανονισμού για την αναγνώριση των αλλοδαπών εκπαιδευτικών προσόντων στο καντόνι Zenica-Doboj. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το project ενίσχυσε την ικανότητα των σχετικών φορέων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να δημιουργήσουν και να ετοιμάσουν μια εξωτερική βάση δεδομένων για τη διευκόλυνση των στατιστικών ερευνών σχετικά με τις αναγνωρίσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Αυτό το πρόγραμμα αδελφοποίησης χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ υλοποιήθηκε από το Κέντρο Πληροφόρησης και Αναγνώρισης των Προσόντων στην Ανώτατη Εκπαίδευση στη Β-Ε με την υποστήριξη μιας κοινοπραξίας τριών κρατών μελών της ΕΕ (η Κροατία, ως επικεφαλής του έργου, Γαλλία και Λετονία ως συνιδρυτές). Μέσα από πολυάριθμες δραστηριότητες, αυτά τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μοιραστεί εμπειρίες και καλές πρακτικές στον τομέα της αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και έχουν τονίσει τη σημασία της εναρμόνισης της νομοθεσίας στον τομέα της αναγνώρισης ξένων προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις διατάξεις της Σύμβασης της Λισαβόνας για την Αναγνώριση./ibna