Το PIC SBA αντιδρά στα συμπεράσματα της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας Σέρπσκα

Το PIC SBA αντιδρά στα συμπεράσματα της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας Σέρπσκα

Δύο μέρες αφότου η πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας Σέρπσκα υιοθέτησε μια σειρά συμπερασμάτων σχετικά με τις αποφάσεις του πρώην Ύπατου Εκπροσώπου, οι οποίες, όπως θεωρούν οι βουλευτές, παρεκκλίνουν και αλλάζουν το νόημα της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Εφαρμογής της Ειρήνης (PIC SBA) αντέδρασε και απέρριψε τα συμπεράσματα.

Οι Πρεσβευτές του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Εφαρμογής Ειρήνης, όπως αναφέρεται στη δήλωση που εξέδωσαν, απορρίπτουν την υιοθέτηση των συμπερασμάτων της 11ης Νοεμβρίου 2019 από τον κυβερνώντα συνασπισμό στην Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας Σέρπσκα, καθώς αυτές βασίζονται σε παρερμηνεία της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον (DPA). Τα συμφέροντα της Δημοκρατίας Σέρπσκα δεν εξυπηρετούνται με την ανατροπή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, αλλά με την εφαρμογή μεταρρυθμιστικών προοπτικών που υποστηρίζουν και ενισχύουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς και τον περιορισμό του βαθμού εξάρτησης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης από τη διεθνή εποπτεία.

Το PIC SBA υπενθυμίζει τα ακόλουθα γεγονότα:

– Η Β-Ε αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος το 1992, και μετατράπηκε σε κράτος αποτελούμενο από δύο οντότητες με την υπογραφή της Συμφωνίας του Ντέιτον. Τα συμπεράσματα της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας Σέρπσκα αντιφάσκουν σε σχέση αυτά τα γεγονότα.

– Η Β-Ε απολαμβάνει την ανεξαρτησία της, και από το Σύνταγμά της δε δίνεται κανένα περιθώριο στις οντότητες για οποιασδήποτε μορφής “αυτοδυναμία”, καθώς αυτές υπάρχουν νόμιμα μόνο διά του Συντάγματος της Β-Ε. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Β-Ε το έχει επιβεβαιώσει πολλές φορές.

– Η Δημοκρατία Σέρπσκα δεν έχει δικαίωμα αποχώρησης και λειτουργεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Ντέιτον, η οποία αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Β-Ε.

– Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Β-Ε με τις αποφάσεις του έχει αναπτύξει μια περιεκτική νομολογία σχετικά με τη Β-Ε, τις αρμοδιότητές της και το καθεστώς των λαών που την αποτελούν. Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Β-Ε είναι οριστικές και δεσμευτικές, και δεν εναπόκειται στην Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας Σέρπσκα να επιλέξει ποιες αποφάσεις θα εφαρμοστούν. Το Σύνταγμα της Β-Ε ρυθμίζει την παρουσία των διεθνών δικαστών στο Συνταγματικό Δικαστήριο, και έγκειται στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Β-Ε να αποφασίσει για την παρουσία αυτών.

– Η Δημοκρατία Σέρπσκα είναι υποχρεωμένη κατά τη Συμφωνία του Ντέιτον να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Β-Ε και να «παράσχει την απαραίτητη βοήθεια στην κυβέρνηση της Β-Ε, προκειμένου να της επιτρέψει να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Β-Ε».

Το PIC SBA υποστηρίζει πλήρως τα κρατικά ιδρύματα που χρίζονται απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία και των δύο οντοτήτων, και καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας Σέρπσκα να μην τα υπονομεύουν.

Η SBA PIC υποστηρίζει επίσης πλήρως τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την εντολή του, και συγχαίρει τις προσπάθειες των Ύπατων Εκπροσώπων για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Ντέιτον. Το PIC SBA υποστηρίζει ακόμη όλους τους θεσμούς που συμμετείχαν στην εφαρμογή του ειρηνευτικού διακανονισμού. Η διεθνής κοινότητα διατηρεί τα απαραίτητα μέσα για την τήρηση της Συμφωνίας του Ντέιτον.

Ολοκληρώνοντας, η δήλωση του PIC ανέφερε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία διαφωνεί με αυτήν. Ωστόσο, δεν αποτελεί έκπληξη η διαφωνία του Ρώσου Πρέσβη, δεδομένου ότι σπάνια συμφωνεί, είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει, με κάποιο από τα συμπεράσματα του PIC./ibna