Αύξηση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της Ρουμανίας

Αύξηση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της Ρουμανίας

Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο FOB / CIF της Ρουμανίας έφθασε τα 12,045 δισ. Ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2019, υψηλότερα κατά 2.089 δισ. Ευρώ σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα, το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INS).

Σύμφωνα με το INS, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019, οι εξαγωγές FOB ανήλθαν σε 51846,7 εκατομμύρια ευρώ και οι εισαγωγές CIF ανήλθαν σε 63891,7 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,0% και οι εισαγωγές κατά 5,1%, έναντι των πρώτων εννέα μηνών του 2018.

Τα στοιχεία του INS δείχνουν επίσης, ότι τον Σεπτέμβριο του 2019 οι εξαγωγές FOB ανήλθαν σε 6099,4 εκατομμύρια ευρώ και οι εισαγωγές CIF ανήλθαν σε 7288,5 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας εμπορικό έλλειμμα 1189,1 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά το Σεπτέμβριο του 2018, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,4% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,0% το Σεπτέμβριο του 2019.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 3019, σημαντικό βάρος στη δομή των εξαγωγών και των εισαγωγών αντιπροσωπεύουν οι ακόλουθες ομάδες προϊόντων: μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών (47,4% για εξαγωγές και 37,1% για εισαγωγές) και άλλα μεταποιημένα προϊόντα (32,2% για εξαγωγές και 30,5% για εισαγωγές, αντίστοιχα).

Το εμπόριο αγαθών εντός της Ε.Ε. (Intra – EU28) ανήλθε σε 39758,1 εκατ. Ευρώ για αποστολές και σε 47688,3 εκατ. Ευρώ για αφίξεις, που αντιπροσωπεύουν το 76,7% των συνολικών εξαγωγών και το 74,6% των συνολικών εισαγωγών.

Το εμπόριο αγαθών εκτός της Ε.Ε. (Extra – EU28) ανήλθε σε 12088,6 εκατ. Ευρώ για τις εξαγωγές και σε 16203,4 εκατ. Ευρώ για εισαγωγές, που αντιπροσωπεύουν το 23,3% των συνολικών εξαγωγών και το 25,4% των συνολικών εισαγωγών./ibna