Στο 2% η πρόβλεψη της ΕΤΑΑ για την ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος

Στο 2% η πρόβλεψη της ΕΤΑΑ για την ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα αυξηθεί κατά 2% του ΑΕΠ το 2019 και κατά 2,4% το 2020.

Σε μια έκθεση για τις οικονομικές προοπτικές των περιφερειακών οικονομιών, οι αναλυτές της ΕΤΑΑ αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας, σε σύγκριση με εκτιμήσεις που έγιναν σε προηγούμενη έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάιο.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΑΑ σημειώνει ότι η οικονομική ανάκαμψη συνεχίστηκε το 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019, αν και όχι τόσο έντονα όπως αναμενόταν, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,9% το 2018 και κατά 1,5% το πρώτο μισό του 2019.

Η εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών συνεχίζει να είναι η κινητήριος δύναμη, βοηθούμενη από την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ η ανεργία στη χώρα συνεχίζει να μειώνεται καθώς η οικονομία ανακάμπτει, φθάνοντας το 17% τον Αύγουστο του 2019.

Το 2018, η οικονομία παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα 4,4%, πολύ πάνω από το στόχο του 3,5%, ενώ κάτι τέτοιο αναμένεται να επιτευχθεί και φέτος.

Η θετική πορεία της οικονομίας και η συνεχής ανάκαμψη αύξησαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και της αγοράς στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΤΑΑ, οι επενδύσεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αυξηθούν καθώς το οικονομικό κλίμα κατέγραψε 12ετές υψηλό.

Οι επενδύσεις θεωρούνται βασικές για τη συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, ενώ αναμένεται επίσης μια ώθηση καθώς το σύστημα τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εισέρχεται σε θετική φάση. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος της χώρας, γεγονός που με τη σειρά του θα συμβάλει στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και θα επιτρέψει στην Αθήνα να συνεχίσει σταθερά τη μεταρρυθμιστική της πορεία.

Το σχέδιο Hercules για την τιτλοποίηση των επισφαλών δανείων αναμένεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στις μελλοντικές εξελίξεις./ibna