Στο 4,1% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Σεπτέμβριο του 2019 – Eurostat

Στο 4,1% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Σεπτέμβριο του 2019 – Eurostat

Η ανεργία στη Βουλγαρία τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν 4,1%, σύμφωνα με εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat), στις 31 Οκτωβρίου.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει περίπου 137.000 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση από τον Αύγουστο του 2019, όταν ήταν τέσσερα τοις εκατό, ήτοι 135.000 άτομα.

Το ποσοστό ανεργίας της Βουλγαρίας το Σεπτέμβριο του 2019 ήταν κάτω από το 5,1% που αναφέρθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, και αφορούσε περίπου 169 000 άτομα.

Η ανεργία των νέων στη Βουλγαρία τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν 8,7%, που αντιστοιχεί σε περίπου 12 000 άτομα κάτω των 25 ετών, από το 12,2% το Σεπτέμβριο του 2018, και περίπου 18 000 άτομα κάτω των 25 ετών, σύμφωνα με την Eurostat.

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της ευρωζώνης (EA19) ήταν 7,5% το Σεπτέμβριο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019 και μειωμένο σε σχέση με το 8% το Σεπτέμβριο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Ιούλιο του 2008.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν 6,3% το Σεπτέμβριο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019 και μειωμένο σε σχέση με το 6,7% το Σεπτέμβριο του 2018. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από την έναρξη της έκδοσης της μηνιαίας σειράς ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2019 καταγράφηκαν στη Δημοκρατία της Τσεχίας (2,1 τοις εκατό) και στη Γερμανία (3,1 τοις εκατό). Η ανεργία ήταν η υψηλότερη στην Ελλάδα (16,9% τον Ιούλιο του 2019) και η Ισπανία (14,2%).

Τον Σεπτέμβριο του 2019, 3.223 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2.283 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2018, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 145.000 στην ΕΕ28 και κατά 109.000 στη ζώνη του ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,5% στην ΕΕ28 και το 15,9% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 15,0% και 16,7% αντίστοιχα το Σεπτέμβριο του 2018.

Το Σεπτέμβριο του 2019, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων καταγράφηκαν στη Δημοκρατία της Τσεχίας (4,4%), τη Γερμανία (5,9%) και την Ολλανδία (7,2%), ενώ τα υψηλότερα στην Ελλάδα (33,2% του 2019), την Ισπανία (32,8%) και την Ιταλία (28,7%), σύμφωνα με τη Eurostat./ibna