Ενέκρινε ο Rama την Επιτροπή για την διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων

Ενέκρινε ο Rama την Επιτροπή για την διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων

Η κυβέρνηση του Edi Rama προχώρησε σε αλλαγές στη σύνθεση και τη λειτουργία της ειδικής επιτροπής για τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων.

Η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, τη διαχείριση των σχέσεων με τα συνοριακά κράτη για τα ύδατα αυτά, βάσει της αλβανικής νομοθεσίας, των διεθνών συμφωνιών, των συμβάσεων και των πρωτοκόλλων που έχει υπογράψει η Δημοκρατία της Αλβανίας.

Σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών θεμάτων και θα συμμετέχουν οι υφυπουργοί του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Τουρισμού και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας, του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Άμυνας.

Ωστόσο, με την ίδια απόφαση, ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων έχει το ρόλο της τεχνικής γραμματείας της Επιτροπής και διοργανώνει τις συνεδριάσεις, σχεδιάζει και καταρτίζει σχέδια πράξεων, σύμφωνα με τα σχετικά θέματα. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής και αναφέρει περιοδικά στον πρωθυπουργό τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει επίσης το δικαίωμα να συγκροτεί υποεπιτροπές με εμπειρογνώμονες στους σχετικούς τομείς για συγκεκριμένα προβλήματα και ζητήματα.

Εντύπωση προκαλεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης έρχεται λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Edi Rama με τον Έλληνα ομόλο του Κυριάκο Μητσοτάκη./ibna