Ο ΕMΣ ενέκρινε την πρόωρη εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ από την Ελλάδα

Ο ΕMΣ ενέκρινε την πρόωρη εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ από την Ελλάδα

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) άναψε το πράσινο φως σε αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για την πρόωρη αποπληρωμή των ακριβών δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Τα δάνεια που πρέπει να αποπληρωθούν ανέρχονται σε περίπου 2,7 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα Διοικητικά Συμβούλια του ΕΜΣ και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) συμφώνησαν τη Δευτέρα να παραιτηθούν από την υποχρέωση αποπληρωμής των δανείων ΕΜΣ/ΕΤΧΣ σε σχέση με μερική πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ από την Ελλάδα. Στο πλαίσιο των δανειακών συμφωνιών του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ με την Ελλάδα, μετά την πρόωρη αποπληρωμή προς το ΔΝΤ, το αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ καθίσταται άμεσα οφειλόμενο και πληρωτέο. Η παραίτηση από τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή σε οποιοδήποτε από τα δύο ιδρύματα.

Χωρίς την εγκεκριμένη απαλλαγή από ΕΜΣ/ΕΤΧΣ, η Αθήνα θα ήταν υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει σωρευτική αποπληρωμή άνω των 52 δισ. ευρώ στον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ παράλληλα με την αποπληρωμή του ΔΝΤ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΜΣ, κ. Klaus Regling, σχολίασε ότι «η πρόωρη μερική αποπληρωμή της Ελλάδας στο ΔΝΤ θα είναι επωφελής τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον ΕΜΣ».

Ο Regling πρόσθεσε ότι “θα αποφέρει εξοικονόμηση, καθώς η Ελλάδα μπορεί τώρα να χρηματοδοτηθεί από την αγορά με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με το κόστος εξυπηρέτησης της δόσης που πρέπει να επιστραφεί στο ΔΝΤ. Αυτό θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας και θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτά τα οφέλη, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εάν το ESM και το EFSF παραιτηθούν από τα δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής τους, θα βελτιώσουν τη θέση του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ ως οι κύριοι πιστωτές της Ελλάδας».

Σύμφωνα με έκθεση του ΕΜΣ, η πρόωρη αποπληρωμή θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας τουλάχιστον κατά 3% του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα και κατά 1,1% φέτος. Υπάρχει η ελπίδα ότι η πρόωρη αποπληρωμή θα στείλει ένα θετικό μήνυμα στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και στους ξένους επενδυτές, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές.

Μετά την έγκριση των ΕΜΣ/ΕΤΧΣ, το ΔΝΤ θα ξεκινήσει τώρα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην αποπληρωμή, πριν από το τέλος του 2019. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν η ελληνική κυβέρνηση έστειλε επίσημα αιτήματα στους ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ, προτείνοντας την πρόωρη εξόφληση μέρους των δανείων του προς το ΔΝΤ./IBNA