Εύσημα στην Βουλγαρία, τηρεί τον στόχο 20.20.20

Εύσημα στην Βουλγαρία, τηρεί τον στόχο 20.20.20

Η Βουλγαρία έχει καλύψει το 74% των στόχων όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το 2020.

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και της συμβολής όλων των οφειλετών, εξοικονομήθηκαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 6.167 GWh ενέργειας για την περίοδο 2014-2018.

Με τον τρόπο αυτό, η Βουλγαρία έχει εκπληρώσει το 74,1% του εθνικού της στόχου εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ετήσια έκθεση εφαρμογής, για το 2018, του εθνικού σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση 2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική, η στρατηγική και η νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά με τους περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για το 2020 περιλαμβάνουν την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του μεριδίου κατά 20% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%.

Οι απαιτήσεις που έχει η Ε.Ε. και τα όσα ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι γνωστά και σαφή, όπως αναφέρεται σε κοινοτικό έγγραφο, και φαίνεται πως καθυστερήσεις και “πισωγυρίσματα” που παρατηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις, τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον όλο ευρωπαϊκό σχεδιασμό αναφορικά με τις  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δεν θα γίνουν δεκτά./ibna