Πόσα κερδίζει η Ελλάδα από την πρόωρη μερική αποπληρωμή του ΔΝΤ

Πόσα κερδίζει η Ελλάδα από την πρόωρη μερική αποπληρωμή του ΔΝΤ

Η πρόωρη μερική αποπληρωμή του ΔΝΤ αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική θέση και τη βιωσιμότητα χρέους της Ελλάδας, επιτυγχάνοντας χρηματοοικονομικά οφέλη και μετριάζοντας τους ξένους συναλλαγματικούς κινδύνους που πηγάζουν από την έκθεση στο ΔΝΤ, γράφει ο ESM στην επιστολή του με την οποία προτείνει να γίνει αποδεκτό το ελληνικό αίτημα.

Όπως εξηγεί, μετά τη βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές και τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης, η Ελλάδα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ευμεγέθη «μαξιλάρια» ρευστότητας που θα επιτρέψουν την πρόωρη αποπληρωμή του πιο ακριβού μέρους του δανείου του ΔΝΤ. Η αποπληρωμή του ΔΝΤ -που θα χρηματοδοτηθεί μέσω των εκδόσεων ομολόγων που ολοκληρώθηκαν φέτος- παρέχει εξοικονόμηση ρευστότητας και παρατείνει και εξομαλύνει το προφίλ αποπληρωμών. Η αποπληρωμή του ΔΝΤ είναι επωφελής και από την άποψη των πιστωτών του EFSF/ESM.

Αναλύοντας τα οφέλη της μερικής αποπληρωμής του ΔΝΤ, σημειώνει πως κάτι τέτοιο θα μείωνε τον κίνδυνο από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους. Η αποπληρωμή μέρους των υποχρεώσεων με τη χρήση αποθεμάτων ρευστού που χρηματοδοτούνται με σταθερά κόστη χρηματοδότησης θα μείωνε την ευπάθεια του δημόσιου χρέους στους κινδύνους αυτούς.

Επίσης, θα δημιουργούσε κάποια χρηματοοικονομικά οφέλη λόγω του χαμηλότερου κόστους των επιτοκίων. Όπως εξηγεί, αυτή τη στιγμή η υψηλού κόστους δόση του δανείου του ΔΝΤ είναι το πιο ακριβό χρέος της Ελλάδας. Η προτεινόμενη αποπληρωμή εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 33,08 εκατ. ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 . Η εξοικονόμηση αυτή αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος επιτοκίου του ΔΝΤ που ανέρχεται σε 4,91% και του μέσου επιτοκίου κουπονιού 3,13% στις πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων  που χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτηθεί η αποπληρωμή. Αφού τα επιτόκια του EFSF/ESM είναι χαμηλότερα των επιτοκίων της ελληνικής αγοράς, τα οφέλη αυτά δεν θα υλοποιούνταν, αν ο EFSF/ESM δεν παραιτούνταν της απαίτησής του για υποχρεωτική πληρωμή τους.

Τρίτον, αναφέρει στην επιστολή του ο EFSF/ESM, η πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ θα βελτίωνε οριακά τη βιωσιμότητα του χρέους. Τα δάνεια του ΔΝΤ έχουν μικρότερη ωρίμανση και υψηλότερα κόστη από τα ομόλογα που εξέδωσε η Ελλάδα το 2019, άρα η πρόωρη αποπληρωμή της δόσης αυτής είναι επωφελής από απόψεως βιωσιμότητας χρέους. Με βάση την Ανάλυση Βιωσιμότητας χρέους του Ιουνίου 2019, η προπληρωμή θα μείωνε τον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2019 και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες αθροιστικά μέχρι το 2060. Οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες θα μειώνονταν κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2060./ibna