Απέτυχε να εφαρμόσει τις συστάσεις της GRECO η Β-Ε

Απέτυχε να εφαρμόσει τις συστάσεις της GRECO η Β-Ε

Η Βοσνία – Ερζεγοβίνη δεν συμμορφώθηκε με καμία από τις 15 συστάσεις που διατύπωσε το όργανο παρακολούθησης της διαφθοράς GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, παρόλο που η Β-Ε, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήταν υποχρεωμένη να το πράξει, δήλωσε ο εκτελεστικός γραμματέας της GRECO, Gianluca Esposito.

Ήρθε στη Β-Ε πριν από δύο χρόνια και υπογράμμισε τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά, όπως οι δημόσιες συμβάσεις, η διαφθορά στο δικαστικό σώμα, αλλά και η έλλειψη συστημικού νόμου για συγκρούσεις συμφερόντων σε κρατικό επίπεδο, αλλά τίποτα δεν άλλαξε σημαντικά από το 2015 όταν και οι συστάσεις εκδόθηκαν.

«Ελέγχουμε τακτικά, στην περίπτωση της Β-Ε, ίσως κάθε χρόνο, αν οι αρχές συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις της GRECO και σε αυτό το σημείο, καμία από τις συστάσεις δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως», εξήγησε ο Esposito στο πρακτορείο FENA.

Αρκετοί τομείς τον ανησυχούν ιδιαίτερα, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ενός συστημικού νόμου για τη σύγκρουση συμφερόντων σε κρατικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προληφθεί η διαφθορά προτού συμβεί, διότι όταν συμβεί, η κοινωνία στο σύνολό της χάνει.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να επιλυθεί το πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων προτού γίνει πρόβλημα και η GRECO έχει διατυπώσει πολύ σαφείς συστάσεις για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά δεν υπάρχει ακόμη καμία προφανής πρόοδος.

«Είναι μια πολύ επικίνδυνη περιοχή και όσο παραμένει απεριόριστη, αφήνει την πόρτα ανοικτή για διαφθορά στο δημόσιο τομέα γενικά αλλά και στο πολιτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, αυτός είναι ένας τομέας που απαιτείται άμεση προσοχή», τόνισε ο Esposito.

Ο δεύτερος τομέας που πρέπει να εξεταστεί είναι το σύνολο του δικαστικού συστήματος. Ο Esposito επισημαίνει ότι αν δεν μπορείς να εμπιστευθείς τους δικαστές, τότε τίθεται το ερώτημα ποιον μπορεί κανείς να εμπιστευθεί.

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως η Β-Ε είναι η έκδοση του νόμου για το ανώτατο δικαστικό και εισαγγελικό συμβούλιο (HJPC) και δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στο θέμα αυτό, αλλά ο Esposito προειδοποιεί ότι υπάρχει ανάγκη καλύτερης εφαρμογής των υφιστάμενων νόμων επίσης.

Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα δικαστικά ιδρύματα, πρόσθεσε ο Esposito, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι τα δικαστικά όργανα είναι αποτελεσματικά στην πράξη και αυτά είναι μερικά πράγματα που θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στο μέλλον.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στη Β-Ε σχετικά με τις συστάσεις της GRECO θα αναθεωρηθεί σε λίγους μήνες και ότι η GRECO θα δημοσιεύσει την έκθεσή της, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων (MONEYVAL). Αναμένεται ότι η έκθεση αυτή θα δώσει έμφαση στα ίδια προβλήματα.

«Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις συστάσεις της GRECO εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει το εν λόγω όργανο, έχοντας κατά νου ότι η Β-Ε έχει αναλάβει μια τέτοια υποχρέωση, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συνεπώς, δεν πρόκειται για το κατά πόσον οι αρχές της Β-Ε θα το κάνουν, αλλά πότε θα εφαρμοστούν», υπογράμμισε ο Esposito./ibna