Πλεόνασμα 1,9 δισ. στον τουρισμό τον Αύγουστο

Πλεόνασμα 1,9 δισ. στον τουρισμό τον Αύγουστο

Πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ παρουσίασε τον Αύγουστο του 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όντας  κατά 519 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2018.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου αγαθών και αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση του ελλείμματος στα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 68 εκατ. ευρώ παρά τη μείωση των εξαγωγών, καθώς η μείωση των εισαγωγών ήταν σε απόλυτες τιμές μεγαλύτερη. Η πτώση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών αντανακλά τις εξελίξεις στον κλάδο των καυσίμων. Αντίθετα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σταθερές τιμές, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά.

Έλλειμα στο 8μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 911 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 995 εκατ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, οι οποίες αντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 1,1% σε τρέχουσες τιμές (1,0% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,3% (4,6% σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,4% σε τρέχουσες τιμές (1,6% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών μειώθηκε. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,6% και 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 6%./ibna