Β-Ε: «Εκπαίδευση που δημιουργεί αλλαγές»

Β-Ε: «Εκπαίδευση που δημιουργεί αλλαγές»

Περισσότεροι από 50 εκπαιδευτικοί εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι των υπουργείων Παιδείας, παιδαγωγικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών κύκλων έδωσαν το παρών στη συνάντηση ειδικών και στο σεμινάριο για τις Διεθνείς Αξιολογήσεις στον τομέα της Εκπαίδευσης και αξιοποίησης των ευρημάτων τους για τη βελτίωση του τομέα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Β-Ε) στο Σεράγεβο.

Το διήμερο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Β-Ε υπό το σύνθημα «Προς την Εκπαίδευση που Δημιουργεί Αλλαγές» επικεντρώθηκε στις διεθνείς αξιολογήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA), τις τάσεις στη Διεθνή Μελέτη Μαθηματικών και Επιστημών (TIMSS) και τις προοπτικές αξιοποίησης των ευρημάτων τους για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στη Β-Ε.

«Η Βοσνία – Ερζεγοβίνη αναμένει τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης PISA και ελπίζω ότι θα γίνει δημόσιος διάλογος σχετικά με τη σημασία της ποιότητας της εκπαίδευσης, θα καταλύσει τις συνολικές εκπαιδευτικές διαδικασίες και θα ενισχύσει πολιτικές που θα παρέχουν στα παιδιά της Β-Ε την ποιοτική εκπαίδευση που αξίζουν. Η αποστολή του ΟΑΣΕ στη Β-Ε θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος σε όλες τις εκπαιδευτικές αρχές και στις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στη χώρα», δήλωσε ο Mark Hanbury, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ανθρώπινης Διάστασης της Αποστολής του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η Maja Stojkić, Διευθύντρια του Οργανισμού Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Β-Ε, αναφέρει ότι οι διεθνείς μελέτες θα επιστήσουν την προσοχή στις συνέπειες των μέχρι τώρα προσπαθειών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και θα παρέχουν καθοδήγηση και συστάσεις για περαιτέρω ενέργειες.

«Θα πρέπει να μας επιτρέψουν να υιοθετήσουμε, να εφαρμόσουμε και να παρακολουθήσουμε τις επιπτώσεις των στρατηγικών αποφάσεων στην εκπαίδευση με βάση εμπειρικούς δείκτες, που προκύπτουν από τη συνεχή συμμετοχή στη διεθνή έρευνα. Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, με βάση τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, πρέπει να αποτελέσει βασική κυβερνητική προτεραιότητα και απαραίτητη για το μέλλον και την πρόοδο των ατόμων, της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της», πρόσθεσε η Stojkić.

Από την πλευρά του ο Aleksandar Baucal, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Βελιγραδίου, τόνισε ότι η διεθνής αξιολόγηση στην εκπαίδευση είναι άκρως σημαντική για την αύξηση της ποιότητας του τομέα , αλλά πρέπει να συμπληρωθεί και από άλλα σχετικά μέσα βελτίωσης της εκπαίδευσης.

«Η αξιολόγηση παρέχει σε όλες τις χώρες της περιοχής την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ποιότητα και την ισότητα των σημερινών εκπαιδευτικών συστημάτων με μία διεθνή προοπτική. Τα ευρήματα από αυτές τις μελέτες είναι σημαντικά για διάφορους ενδιαφερόμενους, πολίτες, γονείς, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και εταιρείες ώστε να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στις δημόσιες συζητήσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της εκπαίδευσης», συμπλήρωσε ο Baucal.

Η αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να στηρίξει και να υποστηρίξει τις υπεύθυνες εκπαιδευτικές αρχές να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης αναπτύσσοντας πολιτικές και πρακτικές που βασίζονται στα ευρήματα των διεθνών αξιολογήσεων στον τομέα./ibna