Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπέγραψε τα συμπεράσματα της 14ης Οκτωβρίου για την Τουρκία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπέγραψε τα συμπεράσματα της 14ης Οκτωβρίου για την Τουρκία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπέγραψε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τη βορειοανατολική Συρία.

Σύμφωνα με το κείμενο συμπερασμάτων που δημοσιεύτηκε οι ηγέτες της ΕΕ καταδικάζουν τη μονομερή στρατιωτική δράση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία, η οποία προκαλεί απαράδεκτη ανθρώπινη οδύνη, υπονομεύει τον αγώνα κατά της Ντάες και απειλεί σοβαρά την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση ΗΠΑ-Τουρκίας σχετικά με τη διακοπή όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Καλεί εκ νέου μετ’ επιτάσεως την Τουρκία να τερματίσει τη στρατιωτική δράση της, να αποσύρει τις δυνάμεις της και να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2019, υπενθυμίζει ότι κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να αναστείλουν τις αδειοδοτήσεις για εξαγωγές όπλων στην Τουρκία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειές της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της σοβαρής ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων αναγκών, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν τις πλέον σοβαρές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην ανατολική Μεσόγειο..

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει επίσης τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη του προς την Κύπρο.

Τέλος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει στα συμπεράσματα ότι θα εξακολουθήσει να επιλαμβάνεται των δυο θεμάτων./ibna