Ομόφωνα υπέρ της Συμφωνίας εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας οι ηγέτες της ΕΕ

Ομόφωνα υπέρ της Συμφωνίας εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας οι ηγέτες της ΕΕ

Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) ενέκρινε συμπεράσματα για το Brexit όπου επικυρώνεται η Συμφωνία για την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο κείμενο των συμπερασμάτων αναφέρονται τα εξής:

  1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικυρώνει τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Με αυτό ως βάση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2019, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια εύτακτη αποχώρηση.
  2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει την πολιτική διακήρυξη η οποία καθορίζει το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη βούληση της Ένωσης να έχει στο μέλλον όσο το δυνατόν στενότερη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τα οριζόμενα στην πολιτική διακήρυξη. Η προσέγγιση της Ένωσης θα εξακολουθήσει να καθορίζεται από τις συνολικές θέσεις και αρχές που εκτίθενται στους προσανατολισμούς του Συμβουλίου που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως, καθώς και στις δηλώσεις και στις διακηρύξεις, ιδίως εκείνες της 25ης Νοεμβρίου 2018. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει συνεχώς υπό την εποπτεία του το θέμα.
  3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη του στον κ. Michel Barnier για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλε ως επικεφαλής διαπραγματευτής, καθώς και για την συμβολή του στη διατήρηση της ενότητας μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση./ibna