Μαυροβούνιο: Επενδύει πέντε εκατ. ευρώ για την επιτήρηση των πόλεων με κάμερες

Μαυροβούνιο: Επενδύει πέντε εκατ. ευρώ για την επιτήρηση των πόλεων με κάμερες

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαυροβουνίου θα δαπανήσει περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ για την επιτήρηση των πόλεων με κάμερες.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, εκτός από τις πόλεις που θα καλύπτονται από το έργο, δεν διευκρινίζεται πόσες κάμερες απαιτούνται ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

«Το μέρος του διαγωνισμού που αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τις προδιαγραφές του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης παραμένει απόρρητο», αναφέρεται.

Πριν από ένα μήνα, τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Οργανισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ελεύθερης Πρόσβασης σε Πληροφορίες έδωσε τη συγκατάθεσή του στον υπουργό Εσωτερικών Mevludin Nuhodžić για την τοποθέτηση λαμερών σε δημόσιους χώρους στην Ποντγκόριτσα, το Μπαρ, τη Μπούντβα και το Τσέτινιε.

Το συμβούλιο του Οργανισμού συμφώνησε να τοποθετηθούν κάμερες σε τέσσερις πόλεις κατά τη σύνοδό του στις 12 Αυγούστου. Η απόφαση αναφέρει ότι η περίοδος χρήσης και αποθήκευσης των δεδομένων είναι 30 ημέρες και ότι τα βίντεο χρησιμοποιούνται μέχρι την περάτωση των αδικημάτων και φυλάσσονται για τρία χρόνια για τους εγκληματίες, ένα χρόνο για τους δράστες παραπτωμάτων και για τα καταζητούμενα άτομα, μέχρι να βρεθούν.

Σύμφωνα με την απόφαση «τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στα αρχεία ή τα βίντεο αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στους διακομιστές στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Δεδομένων ΜΟΙ που δηλώθηκε ως ασφαλής ζώνη».

Ο ΜΟΙ συμφώνησε να προβάλει προειδοποιήσεις σε τοποθεσίες παρακολούθησης βίντεο. Οι κάμερες, σύμφωνα με τα έγγραφα διαγωνισμού που είναι διαθέσιμα στην Πύλη Δημόσιων Προμηθειών, πρέπει να εγκατασταθούν εντός ενός έτους από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Όσον αφορά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, ορίζεται ότι το ήμισυ της συμβατικής τιμής θα πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων εντός πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και να υποβληθεί εγγύηση και το υπόλοιπο εντός 15 ημερών από την υποβολή του τιμολογίου, η οποία πρέπει να επαληθεύεται από το MOI.

Η προμήθεια περιλαμβάνει την προετοιμασία της τεκμηρίωσης του σχεδιασμού, την παράδοση, την εγκατάσταση, τη σύνδεση, τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού στις απαιτούμενες τοποθεσίες και την εκπαίδευση των χρηστών. Η περίοδος εγγύησης είναι τουλάχιστον ένα έτος και ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εξοπλισμού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης, το οποίο πρέπει να επαληθεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον πλειοδότη. /Ibna