Η ΕΕ επικροτεί τη σταθερή παρουσία της EUFOR Althea στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η ΕΕ επικροτεί τη σταθερή παρουσία της EUFOR Althea στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ επιβεβαιώνει την ανεπιφύλακτη προσήλωσή του στην ενωσιακή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ως μίας, ενωμένης και κυρίαρχης χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις περυσινές γενικές εκλογές, οι κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμη σχηματισθεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε επίπεδο κράτους και Ομοσπονδίας, το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να προχωρήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης και να αρχίσει τις εργασίες χωρίς άλλη καθυστέρηση προς το συμφέρον όλων των πολιτών. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η ουσιαστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι αναγκαία για την πορεία προς την ΕΕ. Επιπλέον, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Ιουνίου του 2019, στα οποία λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της Επιτροπής.

Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σταθερή παρουσία της επιχείρησης Althea, η οποία, κατόπιν της στρατηγικής επανεξέτασης του 2017 και του 2019, επικεντρώθηκε εκ νέου στη βασική της εντολή, διατηρώντας παράλληλα τη συλλογική εκπαίδευση ως ένα από τα καθήκοντα της επιχείρησης. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει, στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής της ΕΕ για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να διατηρήσει, στο στάδιο αυτό, την εκτελεστική εντολή της επιχείρησης Althea, προκειμένου να στηρίξει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον, δυνάμει ανανεωμένης εντολής του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο προσβλέπει στην υποβολή της επόμενης στρατηγικής επανεξέτασης το 2021, βάσει της οποίας θα συζητηθούν με τα κράτη μέλη τα καθήκοντα της EUFOR και οι επιλογές για το μέλλον της επιχείρησης, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τόσο την ανάγκη να στηριχθεί η πρόοδος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη διαδικασία προσχώρησής της στην ΕΕ όσο και την κατάσταση από πλευράς ασφάλειας επί τόπου.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία του συνεχούς συντονισμού της EUFOR Althea με άλλους διεθνείς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ συνεχίζει να προτρέπει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, να επισπεύσουν, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, τις προσπάθειές τους για την καταστροφή των πλεοναζόντων πυρομαχικών, όπλων και εκρηκτικών, καθώς επίσης την άρση των ναρκοπεδίων./ibna