Πλήρη αλληλεγγύη στη Κύπρο από τους ΥΠΕΞ της ΕΕ

Πλήρη αλληλεγγύη στη Κύπρο από τους ΥΠΕΞ της ΕΕ

Εξεύρεση και θέσπιση μέτρων από την ΕΕ στους υπεύθυνους(;) για την παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων παράνομης γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο, επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Κύπρο όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 15ης Ιουλίου 2019 σε όλα τα μέρη του και ιδίως ότι η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της καλής γειτονίας συγγένειες.

Το Συμβούλιο, βασιζόμενο στις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί, συμφωνεί με τη θέσπιση ενός καθεστώτος-πλαισίου περιοριστικών μέτρων που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το σκοπό αυτό./ibna