Το Μαυροβούνιο σχεδιάζει τη μίσθωση αεροδρομίων

Το Μαυροβούνιο σχεδιάζει τη μίσθωση αεροδρομίων

Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου ενέκρινε πράξη παραχώρησης για τους διεθνείς αερολιμένες των αεροδρομίων Μαυροβουνίου – Τιβάτ και της Ποντγκόριτσα για να εξασφαλίσει τον καλύτερο πλειοδότη ο οποίος θα δημιουργήσει και θα καταχωρίσει νομική οντότητα με έδρα στο Μαυροβούνιο για να εκτελέσει τη δραστηριότητα παραχώρησης. Το αντικείμενο της παραχώρησης είναι η κατασκευή, ανακατασκευή, εκσυγχρονισμός, συντήρηση και χρήση του αερολιμένα του Μαυροβουνίου.

Η δημόσια πρόσκληση αναφέρει ότι η κυβέρνηση προτίθεται να παράσχει, μέσω της ανάθεσης της παραχώρησης, την απαραίτητη αξιοποίηση του αερολιμένα του Μαυροβουνίου με μακροπρόθεσμο και βιώσιμο τρόπο που θα είναι προς το συμφέρον της χώρας και της περαιτέρω οικονομικής του ανάπτυξης.

«Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των αεροδρομίων του Μαυροβουνίου θα οδηγήσει σε βελτιωμένες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, επέκταση δρομολογίων, αυξημένη προσβασιμότητα και καλύτερη προώθηση του Μαυροβουνίου ως τουριστικού προορισμού, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά οφέλη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο».

Το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών, με την υποβολή μόνο μιας προσφοράς, μπορεί να γίνει από εγχώριο ή αλλοδαπό νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως μοναδικός πλειοδότης ή σε κοινοπραξία αποτελούμενη από πέντε μέλη κατ’ ανώτατο όριο.

Ο υπουργός Μεταφορών Osman Nurkovic δήλωσε στην TVCG ότι το συμφέρον των ξένων εταιρειών είναι υψηλό και ότι ο προσφέρων υποχρεούται να πληρώσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ εκ των προτέρων και να καταβάλει στο κράτος τουλάχιστον 10% των ετήσιων εσόδων του αεροδρομίου για τα επόμενα 30 χρόνια.

Ο αναμενόμενος όγκος των επενδύσεων είναι τουλάχιστον 80 εκατ. ευρώ κατά τα τρία πρώτα έτη και -όπως προσθέτει ο Nurkovic – τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ στη συνολική διάρκεια της επένδυσης./Ibna