Ξεκινά η μείωση του ελληνικού χρέους σε απόλυτους αριθμούς!

Ξεκινά η μείωση του ελληνικού χρέους σε απόλυτους αριθμούς!

Τη μείωση του χρέους για το 2019 προβλέπει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως προκύπτει και από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια εκτιμάται ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης  θα “κάτσει” στα 329,3 δισ., δηλαδή χαμηλότερα σε σχέση με τα 334,57 δισ. που ήταν το αντίστοιχο κλείσιμο του 2018.

Σε όρους ΑΕΠ, μάλιστα, η πτώση θα είναι πολύ μεγάλη καθώς το ποσοστό από το ιστορικό υψηλό του 181,1% το 2018 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 173,3% για το 2019. Όσον αφορά το 2020, προβλέπεται μικρή αύξηση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς (από τα 329,3 δισ. στα 331 δισ.), αλλά συνέχιση της πτωτικής πορείας ως αναλογία του ΑΕΠ. Έτσι, για το 2020, το χρέος θα διαμορφωθεί στο 167,8% του ΑΕΠ, το οποίο θα αυξηθεί στα 197,315 δισ. έναντι 190,004 δισ. ως αποτέλεσμα της εκτίμησης για ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης 2,8%.

Αποπληρωμή του ΔΝΤ

Η εκτίμηση ότι μέσα στο 2019 θα καταγραφεί για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια μείωση του δημοσίου χρέους σε απόλυτο αριθμό στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην πρόβλεψη ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά και η πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού τμήματος του ΔΝΤ. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό ανέρχεται στα 2,7 δισ., η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα οι εκταμιεύσεις της φετινής χρονιάς  να υπολείπονται της δαπάνης για την «καθαρή» αποπληρωμή του χρέους (χωρίς δηλαδή να περιλαμβάνονται οι τόκοι).

Οι δαπάνες για τόκους του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης διαμορφώνονται κοντά στα επίπεδα των 5,5-6,2 δισ., ενώ το ύψος των δαπανών για τόκους διαμορφώνεται γύρω στο 3%-3,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι μειωμένες δαπάνες τόκων τα τελευταία χρόνια οφείλονται στη μείωση του ύψους του δημόσιου χρέους μετά την ανταλλαγή των ομολόγων (PSI) του Μαρτίου 2012 και την επαναγορά του Δεκεμβρίου 2012, τη μείωση των επιτοκίων των δανείων του μηχανισμού στήριξης και την αναβολή καταβολής τόκων για τα δάνεια που χορηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που προβλέπει η συμφωνία Ελλάδας-Θεσμών κατά το καλοκαίρι του 2018./ibna