Αύξηση στη μέση δαπάνη των νοικοκυριών τη διετία 2017-2018

Αύξηση στη μέση δαπάνη των νοικοκυριών τη διετία 2017-2018

Αύξηση στη μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή μέσα από την ετήσια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών του 2018. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν αύξηση εντός μιας συνεχόμενης 2ετίας και ύστερα από 8 χρόνια συνεχιζόμενης κατακρήμνισης.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, η μηνιαία δαπάνη διαμορφώθηκε στα 1.441,03 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με το 2017, έτος κατά το οποίο επίσης είχε καταγραφεί αύξηση  στη μηνιαία δαπάνη. Σε ποσοστό 50% τα νοικοκυριά ξόδευαν περισσότερα από 1.158 ευρώ τον μήνα, ενώ τα νοικοκυριά που μένουν στο ενοίκιο ξοδεύουν το 17,8% του προϋπολογισμού τους μόνο για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού της χώρας χρειάζεται να διαθέσει το 55,4% των συνολικών δαπανών του μόνο για τρόφιμα και στέγαση, ενώ για το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 24,9%.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2008, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών σε τρέχουσες τιμές έφτανε στα 2.120,40 ευρώ. Ακολούθησαν οκτώ διαδοχικές ετήσιες μειώσεις, για να φέρουν τη μέση μηνιαία δαπάνη στα 1.392,30 ευρώ, με τη συνολική μείωση της κρίσης να φτάνει στο 35%!

Οι αριθμοί δείχνουν πως έπρεπε να φτάσουμε στο 2017 για να καταγραφεί η πρώτη  αύξηση, ενώ άνοδος υπήρξε και το 2018. Είναι σαφές ότι μεγαλύτερη αύξηση της δαπάνης προϋποθέτει ταχύτερη αύξηση των εισοδημάτων. Ίσως αυτή να αποτυπωθεί στην έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών του 2019, στην οποία θα καταγραφεί και η επίπτωση από την αύξηση 11%  στον κατώτατο μισθό, με την ταυτόχρονη κατάργηση του υποκατώτατου.

Προϋπολογισμοί νοικοκυριών

Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά τα είδη διατροφής (20,2%) και ακολουθούν η στέγαση (14,1%) και οι μεταφορές (13%), ενώ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχεί το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,2%). Αναλυτικά, τα ποσοστά στις δώδεκα βασικές κατηγορίες δαπανών διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Είδη διατροφής: 20,2%.
 2. Στέγαση: 14,1%.
 3. Μεταφορές: 13%.
 4. Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια: 10,8%.
 5. Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες: 8,5%.
 6. Υγεία: 7,5%.
 7. Είδη ένδυσης και υπόδησης: 5,8%.
 8. Αναψυχή και πολιτισμός: 4,7%.
 9. Διαρκή αγαθά: 4,4%.
 10. Επικοινωνίες: 4,1%.
 11. Οινοπνευματώδη ποτά και καπνός: 3,7%.
 12. Εκπαίδευση: 3,2%.

Μεταβολές

Η μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών των νοικοκυριών, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2017), παρατηρείται σε ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια (αύξηση 5,1%), ενώ ακολουθούν οι δαπάνες για υγεία (αύξηση 4,5%) και για αναψυχή – πολιτισμό (αύξηση 2,9%). Δέκα από τις δώδεκα κατηγορίες δαπανών παρουσιάζουν αύξηση, με τη μικρότερη να είναι της τάξεως του 0,8% στα είδη διατροφής και την εκπαίδευση. Οι κατηγορίες για τις οποίες παρατηρείται μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης είναι τα οινοπνευματώδη ποτά και ο καπνός (-1,6%) και τα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (-1,2%)

Η μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών σε σταθερές τιμές 2018, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2017, παρατηρείται στις επικοινωνίες (μείωση 4,8%) και ακολούθως στα οινοπνευματώδη ποτά και καπνό (μείωση 3,4%) και στα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (μείωση 0,5%)./ibna