Δημοσκόπηση: Το επιχειρηματικό κλίμα στη Βουλγαρία παρέμεινε αμετάβλητο το Σεπτέμβριο του 2019

Δημοσκόπηση: Το επιχειρηματικό κλίμα στη Βουλγαρία παρέμεινε αμετάβλητο το Σεπτέμβριο του 2019

Μια τακτική μηνιαία δημοσκόπηση του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (NSI) ανέφερε ότι το επιχειρηματικό κλίμα στη Βουλγαρία τον Σεπτέμβριο του 2019 παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το επιχειρηματικό κλίμα στη Βουλγαρία τον Αύγουστο του 2019 είναι δυσμενές. Τον Ιούλιο βρέθηκε αμετάβλητο από τον Ιούνιο, οπότε είχε μειωθεί σε σύγκριση με τον Μάιο – ένα μήνα στον οποίο είχε βελτιωθεί σε σύγκριση με τον Απρίλιο και τον Μάρτιο.

Η δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου του 2019 βρήκε βελτιώσεις στις απόψεις στον τομέα των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών στη Βουλγαρία, ενώ ο δείκτης στη βιομηχανία μειώθηκε.

Ο σύνθετος δείκτης “επιχειρηματικό κλίμα στη βιομηχανία” μειώθηκε κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των προσδοκιών των βιομηχανικών επιχειρηματιών για την επιχειρηματική κατάσταση των επιχειρήσεων κατά τους επόμενους έξι μήνες.

Το Σεπτέμβριο ο σύνθετος δείκτης “επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα των κατασκευών” αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, με τους διευθυντές να εκφράζουν καλύτερη εικόνα της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης των επιχειρήσεων τους.

Ο δείκτης “επιχειρηματικό κλίμα στο λιανικό εμπόριο” σημείωσε άνοδο 1,8 ποσοστιαίων μονάδων, καθώς οι έμποροι λιανικής ήταν πιο αισιόδοξοι στις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες τους σχετικά με την επιχειρηματική κατάσταση των επιχειρήσεων.

Το Σεπτέμβριο ο σύνθετος δείκτης “επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα των υπηρεσιών” αυξήθηκε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω των θετικότερων απόψεων για την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση, ενώ οι διευθυντές ήταν περισσότερο επιφυλακτικοί για την τρέχουσα και αναμενόμενη ζήτηση για υπηρεσίες, σύμφωνα με το NSI./ibna