Κοσσυφοπέδιο: Η καταχρηστική χρήση παιδιών στην Εκλογική Εκστρατεία

Κοσσυφοπέδιο: Η καταχρηστική χρήση παιδιών στην Εκλογική Εκστρατεία

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κοσσυφοπέδιο παροτρύνουν τα πολιτικά κόμματα να αποφεύγουν να συμπεριλαμβάνουν παιδιά στην εκλογική εκστρατεία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Η καταχρηστική χρήση ανηλίκων σε εκστρατείες πολιτικών κομμάτων απαγορεύεται ρητά από το νόμο του Κοσσυφοπεδίου, αλλά οι ειδικοί λένε ότι είναι θέμα ηθικής.

Ο Λαϊκός Εισαγγελέας, Ilmi Jashari, κάλεσε τις πολιτικές οντότητες να αποφύγουν αυτό το φαινόμενο, το οποίο θεωρεί ανησυχητικό.

“Στα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να απαγορεύεται να χρησιμοποιούν παιδιά σε πολιτικές εκστρατείες. Αυτό αναφέρεται και στους ισχύοντες νόμους που πρέπει να τηρούνται”, δήλωσε.

Η χρήση παιδιών για εκλογικούς σκοπούς είναι ανεπιθύμητη, λέει η Bukureza Surduli του Συνασπισμού Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Προστασία του Παιδιού.

«Η συμμετοχή των παιδιών στην εκστρατεία τους κάνει κακό γιατί τα αποξενώνει από το σχολείο και την εκπαίδευση και τα πολιτικοποιεί», αναφέρει η ίδια.

Οι οργανώσεις δικαιωμάτων των παιδιών λένε ότι τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων και πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί για το σεβασμό τους.

Ο Συνασπισμός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Προστασία του Παιδιού ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να μην επιτρέψει την παρακώλυση της διδακτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Απαιτείται επίσης ότι τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν τις εκλογικές εκστρατείες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη δημοσιοποίηση των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα παιδιά χρησιμοποιούνται για κομματικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας./ibna