Αγωγός ΤΑΡ: Η γη επιστρέφει στους ιδιοκτήτες της σε Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία

Αγωγός ΤΑΡ: Η γη επιστρέφει στους ιδιοκτήτες της σε Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία

Η διαδικασία αποκατάστασης της γης στην Αλβανία, την Ελλάδα και την Ιταλία έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη σε ποσοστό που πλησιάζει το 97% στο σύνολο της όδευσης του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας που διαχειρίζεται το έργο.

Ο TAP χρειάστηκε να δεσμεύσει εκτάσεις γης κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή και η λειτουργία του αγωγού και των συναφών υποδομών.

Η σχετική διαδικασία, η οποία είναι γνωστή ως διαδικασία απόκτησης γης και δουλείας (LEA), διεξάγεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).

Το έργο επηρεάζει περίπου 22.590 γεωτεμάχια: 10.300 στην Ελλάδα, 12.100 στην Αλβανία και 190 στην Ιταλία.

Συνολικά επηρεάζονται περίπου 45.000 ιδιοκτήτες και χρήστες γης.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, η γη επιστρέφεται στους νόμιμους ιδιοκτήτες και χρήστες της, αφού αποκατασταθεί στην αρχική της κατάσταση.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η διαχειρίστρια κοινοπραξία έχει δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες και χρήστες γης κατά μήκος της όδευσης του αγωγού που επηρεάζονται από το έργο θα αντιμετωπιστούν με σεβασμό και θα τους καταβληθεί πλήρης αποζημίωση.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, αναπτύχθηκε μια ασφαλής και διαφανής μεθοδολογία υπολογισμού των αποζημιώσεων, η οποία βασίζεται στην εύλογη αγοραία αξία και περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα συναλλαγών.

“Η γη επέστρεψε στους ιδιοκτήτες και στους χρήστες προκειμένου να προχωρήσουν κανονικά στις γεωργικές δραστηριότητες” αναφέρεται στην ανακοίνωση της κοινοπραξίας που διαχειρίζεται το έργο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, με ανάλογη ανακοίνωση έγινε γνωστό ότι το έργο όσον αφορά στο σύνολο της διαδρομής έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 88,8%.

Τον Αύγουστο, η κοινοπραξία που βρίσκεται πίσω από τον αγωγό ΤΑΡ (SOCAR, Snam, BP, Fluxys, Enagás και Axpo) ανακοίνωσε ότι η διαδικασία συγκόλλησης του αγωγού στην Αλβανία, την Ελλάδα και την Ιταλία έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99%.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγωγός ΤΑΡ θα μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Ιταλίας από την περιοχή της Κασπίας στην Ευρώπη και θα συνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας./ibna