Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019 αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση – NSI

Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019 αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση – NSI

Η συνολική αξία όλων των αγαθών που εξήχθησαν από τη Βουλγαρία τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2019 ήταν 4,2 τοις εκατό υψηλότερη από ότι τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2018, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI) στις 12 Σεπτεμβρίου.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, η συνολική αξία όλων των αγαθών που εξήχθησαν από τη Βουλγαρία ανήλθε σε 33.130,4 εκατ. λέβα.

Τον Ιούλιο του 2019 οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 5.273,4 εκατ. λέβα και αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αξία όλων των αγαθών που εισήχθησαν στη Βουλγαρία την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 ανήλθε σε 36.100,6 εκατ. (σε τιμές CIF), 0,4% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τον Ιούλιο του 2019, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 5.576,9 εκατ. λέβα.

Το συνολικό εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο (εξαγωγές FOB – εισαγωγική CIF) ήταν αρνητικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 και ανήλθε σε 2.970,2 εκατ. λέβα.

Τον Ιούλιο του 2019 το συνολικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου (εξαγωγές FOB – εισαγωγική CIF) ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 303,5 εκατ. λέβα.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 οι εξαγωγές αγαθών από τη Βουλγαρία σε τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 10.510,3 εκατ. λέβα.

Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας ήταν η Τουρκία, η Κίνα, η Σερβία, η Ρωσική Ομοσπονδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 50,3% των εξαγωγών προς τρίτες χώρες.

Τον Ιούλιο του 2019 οι εξαγωγές αγαθών από τη Βουλγαρία σε τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 1.682,9 εκατ. λέβα.

Οι εισαγωγές αγαθών στη Βουλγαρία από τρίτες χώρες κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 μειώθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και ανήλθαν σε 12.265,3 εκατ. λέβα (σε τιμές CIF).

Τα μεγαλύτερα ποσά αναφέρθηκαν για τα εμπορεύματα που εισήχθησαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Τουρκία, την Κίνα και τη Σερβία.

Τον Ιούλιο του 2019 οι εισαγωγές αγαθών προς τη Βουλγαρία από τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 9,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 1.843,6 εκατ. λέβα.

Το εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας (εξαγωγές FOB – CIF εισαγωγής) με τρίτες χώρες κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1.755,0 εκατ. λέβα.

Τον Ιούλιο του 2019 το εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας (εξαγωγές FOB – εισαγωγική CIF) με τρίτες χώρες ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 160,7 εκατομμύρια λέβα, δήλωσε η NSI./ibna