Το Κέντρο Περιβάλλοντος της B-E καταγγέλλει απόφαση της Δημοκρατίας Σέρπσκα

Το Κέντρο Περιβάλλοντος της B-E καταγγέλλει απόφαση της Δημοκρατίας Σέρπσκα

Η Δημοκρατία της Σέρπσκα παραβίασε τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό σταματώντας το πρόγραμμα παροχής κινήτρων για αιολικά πάρκα τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στη Γραμματεία Ενεργειακής Κοινότητας στη Βιέννη από το Κέντρο Περιβάλλοντος της Μπάνια-Λούκα.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου, το Κέντρο υπενθύμισε ότι η Βοσνία – Ερζεγοβίνη είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, η οποία απαγορεύει «δημόσιες ενισχύσεις που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους ενεργειακούς πόρους».

Ενώ η οντότητα της Δημοκρατίας Σέρπσκα δεν διαθέτει ενιαίο αιολικό πάρκο σε λειτουργία, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η νέα νομοθεσία εμπόδισε τα τιμολόγια τροφοδοσίας ή τα ασφάλιστρα για αιολικά πάρκα.

Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών από το Κέντρο Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Μεταλλείων και στην Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας απέτυχαν να αποκαλύψουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τις απαιτήσεις του Υπουργού για τους νομοθετικούς ελιγμούς.

Η επίσημη αιτιολόγηση για το τέλος των κινήτρων ήταν η ανάγκη μείωσης του κόστους της στήριξης των καταναλωτών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τον Ιούλιο, ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Μεταλλείων της Δημοκρατίας Σέρπσκα, Peter Đokić, ισχυρίστηκε επίσης ότι τα αιολικά πάρκα είναι τώρα βιώσιμα χωρίς κίνητρα.

«Η κίνηση της Δημοκρατίας Σέρπσκα για τη μείωση των κινήτρων για αιολικά πάρκα έχει αφήσει τη μικρή υδροηλεκτρική ενέργεια ως τη μόνη ανανεώσιμη τεχνολογία που λαμβάνει σημαντική στήριξη παρά την ευάλωτη θέση της στην αλλαγή του κλίματος, τη μικρή συμβολή της στη γενική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις τεράστιες ζημιές που προκαλεί στις κοινότητες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Υποστηρίζονται μόνο μικρές ποσότητες ηλιακής ενέργειας και τώρα αποκλείεται ο άνεμος, και ποια ακριβώς θα είναι η βάση της ενεργειακής μας μετάβασης;», εξήγησε η Jelena Ivanić από το Κέντρο Περιβάλλοντος.

Η Pippa Gallop του CEE Bankwatch Network δήλωσε ότι αυτό το μέτρο είναι ακατανόητο, δεδομένου ότι η Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα πρέπει να αντικαταστήσει τα παλιά εργοστάσια άνθρακα τα επόμενα χρόνια.

«Εάν η Δημοκρατία Σέρπσκα θέλησε να μειώσει το κόστος της στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τους καταναλωτές, υπήρχαν πολλοί άλλοι τρόποι για να το κάνει από το να μειώσει όλα τα κίνητρα για αιολικά πάρκα, όπως η μετάβαση σε σύστημα πλειστηριασμών και πριμοδοτήσεων, σε τιμολόγια σε όλες τις τεχνολογίες», εξήγησε η Gallop./ibna