18η επέτειος της συμφωνίας – πλαισίου της Οχρίδας

18η επέτειος της συμφωνίας – πλαισίου της Οχρίδας

Σήμερα είναι η 18η επέτειος της συμφωνίας πλαισίου της Οχρίδας (OFA), η οποία έθεσε τέρμα στη σύγκρουση του 2001 στη Βόρεια Μακεδονία. Το σύμφωνο έβαλε τέλος στις πολύμηνες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της κυβέρνησης και του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (UCK) της Αλβανίας.

Μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων στην Οχρίδα, η OFA υπογράφηκε στα Σκόπια στις 13 Αυγούστου 2001. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Boris Trajkovski, ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του VMRO-DPMNE Ljubco Georgievski, καθώς και οι ηγέτες των SDSM, DPA και PDP, Branko Crvenkovski, Arben Xhaferi και Imer Imeri, αντίστοιχα, υπέγραψαν τη συνθήκη.

Οι ειδικοί αντιπρόσωποι της ΕΕ και των ΗΠΑ, Francois Leotard και James Pardew αντίστοιχα, υπέγραψαν το έγγραφο εξ ονόματος της διεθνούς κοινότητας.

Σημειώνεται πως έχουν περάσει πάνω από 130 νόμοι και τροποποιήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων και τη δίκαιη εκπροσώπηση, την ταυτότητα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την αποκέντρωση της εξουσίας.

Νωρίτερα αυτή την χρονιά, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τον νόμο για τη χρήση των γλωσσών, σύμφωνα με τον οποίο η επίσημη γλώσσα σε όλα τα κρατικά όργανα, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, διευθύνσεις, ινστιτούτα και οργανώσεις, επιτροπές, δημόσιες οντότητες εκτός από τη μακεδονική είναι και η αλβανική γλώσσα που ομιλείται από το 20% των πολιτών. Ο Naser Ziberi, ένας από τους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στη σύνταξη της Συμφωνίας της Οχρίδας, αναφέρει ότι το πνεύμα της συμφωνίας αυτής πρέπει να διατηρηθεί.

«Η Βόρεια Μακεδονία πριν και μετά τη Συμφωνία της Οχρίδας δεν είναι βεβαίως η ίδια. Η Βόρεια Μακεδονία έχει σοβαρές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της, με τον τρόπο της ισότητας όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από την εθνότητα, και με τον τρόπο να επιτύχει τις προσδοκίες των κοινοτήτων μη πλειοψηφίας, πρωτίστως των Αλβανών. Η Συμφωνία της Οχρίδας έχει σίγουρα συμβάλει σημαντικά σε αυτό το θέμα», τόνισε ο Ziberi./ibna