Σε συνεχή άνοδο η Οικοδομή στην Ελλάδα

Σε συνεχή άνοδο η Οικοδομή στην Ελλάδα

Έξαρση των εργασιών σημειώθηκε στον χώρο της οικοδομής το δωδεκάμηνο από Ιούνιο 2018 έως  Μάιο 2019, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,7% στην επιφάνεια και κατά 12,1% στον όγκο.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας), ανήλθε τον Μάιο σε 1.453 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 268,9 χιλιάδες τμ επιφάνειας και 1.159,9 χιλιάδες κμ όγκου. Παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 7,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 5,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 2,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθαν σε 1.442 που αντιστοιχούν σε 265,1 χιλιάδες τμ επιφάνειας και 1.147,3 χιλιάδες κμ όγκου, καταγράφοντας άνοδο κατά 7,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 3,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάιο, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 11  που αντιστοιχούν σε 3,8 χιλιάδες τμ επιφάνειας και 12,6 χιλιάδες κμ όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάιο 2019, είναι 1,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Ιούνιο 2018 έως τον Μάιο 2019, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) διαμορφώθηκε σε 15.334 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.365,1 χιλιάδες τμ επιφάνειας και 14.890,2 χιλιάδες κμ όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2017 – Μαΐου 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,7% στην επιφάνεια και κατά 12,1% στον όγκο./ibna