Μειώνονται τα όρια στους πλειστηριασμούς

Μειώνονται τα όρια στους πλειστηριασμούς

Σε συμφωνία κυρίων προχώρησαν κυβέρνηση και τραπεζίτες, ούτως ώστε να μειωθούν τα όρια της αντικειμενικής αξίας για τη διενέργεια πλειστηριασμών, και μάλιστα στο ποσό των 50.000 ευρώ, ίσως και χαμηλότερα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άτυπη συμφωνία κυρίων μεταξύ κυβερνήσεων και τραπεζών, με τις πρώτες να πιέζουν  τις δεύτερες ούτως ώστε να κρατούν τα άτυπα όρια όσο το δυνατόν πιο ψηλά για κοινωνικούς λόγους. Ως φαίνεται, η νέα κυβέρνηση αφήνει τον χώρο στις τράπεζες να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς κατοικιών με μικρότερη αξία, σε σχέση με το σήμερα, όπου το άτυπο όριο κινείται πέριξ των 100.000 ευρώ.

Καθότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη μείωση των «κόκκινων δανείων», οι τραπεζίτες φέρεται να ζήτησαν την έγκριση της κυβέρνησης, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην παραπάνω κίνηση, με τη δεύτερη να δίνει τις «ευλογίες» της, καθότι υπάρχουν και τα σχετικά αιτήματα από τους θεσμούς και κυρίως τον εποπτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή τον SSM. Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι στις 9 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τις εθνικές εκλογές και την αλλαγή κυβέρνησης, στην Αθήνα βρέθηκε για επαφές με τις τράπεζες ο επικεφαλής του SSM Andrea Enria.

Το απόθεμα

Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε κατά το 2018 και ανήλθε στο 45,4% του συνολικού χαρτοφυλακίου (ή σε 81,8 δισ. ευρώ), έναντι ποσοστού 47,2% ή 94,4 δισ. ευρώ το 2017.

Για το λόγο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπογραμμίσει την ανάγκη υιοθέτησης μίας συστημικής λύσης προκειμένου οι τράπεζες να προχωρήσουν στον αναγκαίο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους σχεδίου, την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και συνεπώς και στη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.

Τα πιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν στην πλήρη απεξάρτησή τους από το μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος (Emergency Liquidity Assistance) τον Μάρτιο, γεγονός που σηματοδοτεί την ομαλοποίηση της χρηματοδότησης των τραπεζών./ibna