Ενέργεια: Κάτι αλλάζει στην Κροατία…

Ενέργεια: Κάτι αλλάζει στην Κροατία…

Τον Μάιο του 2019, η κυβέρνηση της Κροατίας εισηγήθηκε την νέα εθνική στρατηγική στον τομέα της Ενέργειας με ορίζοντα το 2030 και σε δεύτερο χρόνο το 2050.

Η πρόταση αυτή την στιγμή βρίσκεται υπό δημόσια διαβούλευση.

Η εν λόγω νέα εθνική ενεργειακή στρατηγική εξετάζει τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:

Στην πρώτη περίπτωση, η χώρα θα συνεχίσει να κινείται με βάση τους άξονες που έχει ήδη ορίσει στον τομέα της Ενέργειας, χωρίς περαιτέρω προσαρμογές ή αλλαγές όσον αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο.

Στην δεύτερη περίπτωση, η χώρα θα ακολουθήσει και θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα γρήγορης μετάβασης σε ένα πλαίσιο που διέπει τον ενεργειακό κλάδο με βάση τα όσα ορίζει η Ε.Ε.

Στην τρίτη περίπτωση, η χώρα θα ακολουθήσει και θα εφαρμόσει σταδιακά μία σειρά από μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Ενέργειας

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται, είναι γνωστό ότι η Κροατία πρέπει να προχωρήσει σε καινοτόμες παρεμβάσεις ούτως ώστε να μην επαναληφθεί ότι συνέβη το 2010, όταν η χώρα “εξάντλησε” τα περιθώρια και τις δυνατότητες της όσον αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ωστόσο έκτοτε μειώνεται σταθερά εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού αλλά και λόγω της υιοθέτησης μέτρων που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα επόμενα δέκα χρόνια η συνολική κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 1% εάν η χώρα ακολουθήσει την τρίτη εκδοχή και κατά 5% εάν η χώρα ακολουθήσει την δεύτερη εκδοχή, ενώ έως το 2050 η συνολική κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να μειωθεί δραστικά κατά 17% εάν η χώρα ακολουθήσει την τρίτη εκδοχή και κατά 26% εάν η χώρα ακολουθήσει την δεύτερη εκδοχή.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται λοιπόν να αυξήσουν το μερίδιο τους στην συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% έως το 2030 και κατά 15% έως το 2050, στην τρίτη περίπτωση, ενώ με βάση τις προβλέψεις στην δεύτερη περίπτωση η συμμετοχή τους αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με σήμερα έως το 2030, ενώ έως το 2050 αναμένεται η συμμετοχή τους να αυξηθεί στο 56,2%!

Στην περίπτωση που η Κροατία προχωρήσει σταδιακά στην εφαρμογή των όσων ορίζει η Ε.Ε. στον τομέα της Ενέργειας, μέχρι το 2030 η αιολική ενέργεια αναμένεται να καλύπτει το 21,3% της παραγόμενης ισχύος, η ηλιακή ενέργεια το 6,1%, η γεωθερμία το 0,8%, ενώ τα υδροηλεκτρικά θα δουν το μερίδιο τους να μειώνεται στο 44% από 62% το 2010.

Μέχρι το 2050, στην ίδια περίπτωση, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα εξασφαλίσουν το 79% της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση όμως που η Κροατία προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή των όσων ορίζει η Ε.Ε. σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, προβλέπεται μία πιο δραστική αλλαγή που θα καταστήσει την χώρα πρωτοπόρο στα Βαλκάνια.

Μέχρι το 2030, η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα ανέλθει στο 75,1% και μέχρι το 2050 στο 87,7% της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας./ibna