Δημοσκόπηση: Το επιχειρηματικό κλίμα στη Βουλγαρία τον Ιούλιο παρέμεινε αμετάβλητο δε σχέση με τον Ιούνιο

Δημοσκόπηση: Το επιχειρηματικό κλίμα στη Βουλγαρία τον Ιούλιο παρέμεινε αμετάβλητο δε σχέση με τον Ιούνιο

Τα αποτελέσματα μιας τακτικής μηνιαίας δημοσκόπησης από το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Βουλγαρίας (NSI) έδειξαν ότι το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα θεωρείται σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο τον Ιούλιο του 2019 σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Η δημοσκόπηση έδειξε μείωση των δεικτών στη βιομηχανία και τις κατασκευές, ο δείκτης για το λιανικό εμπόριο ήταν ίδιος με τον Ιούνιο, ενώ μόνο μόνο ο τομέας των υπηρεσιών παρουσίασε ανοδική τάση.

Το NSI ανέφερε ότι ο δείκτης για τη βιομηχανία μειώθηκε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες, αποτέλεσμα των απόψεων των διευθυντικών στελεχών σχετικά με την κατάσταση στις επιχειρήσεις τους που έχουν ελαφρώς επιδεινωθεί. Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι έχουν πιο δυσμενείς προβλέψεις για τις εξαγωγές και τη δραστηριότητα παραγωγής.

Ο δείκτης για τη βιομηχανία κατασκευών στη Βουλγαρία μειώθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι απόψεις των διευθυντικών στελεχών για την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση μετατοπίζονται από “καλή” σε “ικανοποιητική”.

Μεταξύ των παραγόντων που αναφέρθηκαν πως πιέζουν τον δείκτη προς τα κάτω ήταν η έλλειψη εργασίας, το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και ο ανταγωνισμός στον τομέα.

Οι προσδοκίες των λιανοπωλητών σχετικά με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον τομέα κατά τους επόμενους έξι μήνες είναι θετικές. Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις τους για τον όγκο των πωλήσεων και των παραγγελιών που υποβάλλονται στους προμηθευτές τους κατά τους επόμενους τρεις μήνες παραμένουν ευνοϊκές, αν και περισσότερο «μαζεμένες» σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Στον τομέα των υπηρεσιών, οι διευθυντές ήταν πιο αισιόδοξοι στις απόψεις τους για την επιχειρηματική κατάσταση, αν και οι προσδοκίες τους για τους επόμενους τρεις μήνες ήταν πιο δυσμενείς. Οι κύριες δυσκολίες που καταγράφηκαν είναι ο ανταγωνισμός στον τομέα, το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και η έλλειψη εργασίας./ibna