Ενισχύεται η ηλεκτρική διασύνδεση των Βαλκανίων

Ενισχύεται η ηλεκτρική διασύνδεση των Βαλκανίων

Την σύσταση ενός Περιφερειακού Κέντρου Συντονισμού των ηλεκτρικών δικτύων της ΝΑ Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E), αποφάσισαν οι διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Βουλγαρίας (ESO) και της Ρουμανίας (Transelectrica).

Ειδικότερα, υπεγράφη σχετικό μνημόνιο συνεργασίας τον Ιούλιο, με το οποίο διαμορφώνεται και οριοθετείται το πλαίσιο για την μεταξύ τους συνεργασία.

Στόχος είναι η εξεύρεση μίας κοινώς αποδεκτής λύσης για την δημιουργία του εν λόγω κέντρου, με βάση την αποδοτική και έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το τρίτο ενεργειακό πακέτο και το πακέτο καθαρής ενέργειας της Ε.Ε.

Ειδικότερα, με το μνημόνιο συνεργασίας μορφοποιούνται η μορφή της νομικής οντότητας, οι υποχρεώσεις και η τοποθεσία, τις οποίες θα αποφασίσουν οι τρεις διαχειριστές.

Στις 4 Αυγούστου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), αναμένεται η ανάθεση του υπολογιστή ισχύος ΝΑ Ευρώπης, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου, η υπογραφή συμβολαίου για τον υπολογιστή ισχύος ΝΑ Ευρώπης.

Την 1η Νοεμβρίου, αναμένεται η απόφαση για την τοποθεσία του κέντρου και στις 15 Δεκεμβρίου η υπογραφή των εγγράφων για την σύσταση του κέντρου.

Επιπλέον, ο ENTSO-E αναφέρει πως οι τρεις πλευρές συμφώνησαν να προετοιμάσουν τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά με τα ακόλουθα δεδομένα.

Οι διαχειριστές θα προσφέρουν υπηρεσίες υπολογισμού ισχύος και θα προσφερθούν προσωρινά ως υπολογιστές μέχρι την σύσταση του κέντρου ως διακριτή εταιρεία, ενώ ο ΑΔΜΗΕ θα παρέχει την υπηρεσία συντονισμένης ανάλυσης ασφαλείας για το κέντρο μέχρι την σύσταση του.

Στόχος των παραπάνω είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και η εξασφάλιση της ασφάλειας και επάρκειας του συστήματος ηλεκτρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ENTSO-E, του εκτελεστικού αυτού οργάνου που αντιπροσωπεύει 43 Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς από 36 χώρες της Ευρώπης, εξελέγη τον Ιούνιο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

Σημειώνεται ότι ο ENTSO-E θεσμοθετήθηκε το 2009 με το ευρωπαϊκό τρίτο ενεργειακό πακέτο και έχει ως αποστολή την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρώπης και την βέλτιστη λειτουργία της./ibna