Το Μαυροβούνιο εντείνει τις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων

Το Μαυροβούνιο εντείνει τις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων

Η ομάδα διαπραγματεύσεων του Μαυροβουνίου εκτίμησε την Πέμπτη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε., αλλά αντί να επιβραδύνει, η δομή των διαπραγματεύσεων έχει νέα καθήκοντα και δραστηριότητες για την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Η σύσκεψη της ομάδας διαπραγματεύσεων, υπό την προεδρία του επικεφαλής διαπραγματευτή Aleksandar Drljević, πραγματοποιήθηκε στην Ποντγκόριτσα.

Τα μέλη της ομάδας συζήτησαν τις τρέχουσες και προγραμματισμένες δραστηριότητες της δομής διαπραγμάτευσης με στόχο την εκπλήρωση των τελικών σημείων αναφοράς και την εφαρμογή των συστάσεων της Έκθεσης 2019 για το Μαυροβούνιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής Aleksandar Drljević έκρινε ότι επιτεύχθηκε μεγάλος αριθμός υποχρεώσεων και σημαντικά αποτελέσματα κατά την προηγούμενη περίοδο αλλά σημείωσε ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες κατά την προσεχή περίοδο προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική και η ποιότητα της διαδικασίας, καθώς και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

«Είναι η κατάλληλη στιγμή να εντατικοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, επειδή το Μαυροβούνιο μπήκε στο τελικό στάδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί με την έναρξη του κεφαλαίου 8 – Ανταγωνισμός. Μετά τις εκλογές και τη νέα οργάνωση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, έχουμε λάβει επιβεβαίωση ότι η δέσμευση των Βρυξελλών για τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια παραμένει αμετάβλητη, γεγονός που μας δίνει πρόσθετα κίνητρα για αφοσίωση στη δουλειά μας», τόνισε ο επικεφαλής διαπραγματευτής.

Καθώς το Μαυροβούνιο εισέρχεται στην ώριμη φάση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, η οποία απαιτεί την υψηλότερη δέσμευση όλων των μελών της διαπραγματευτικής δομής, είναι αποφασισμένη να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε όλες τις απαιτήσεις της διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου, οι διαπραγματευτές επεσήμαναν ότι τον Ιούλιο έχουν ενταθεί οι εργασίες και οι συνεδριάσεις του Συλλογικού Οργάνου για τις Διαπραγματεύσεις, του Συμβουλίου για το Κράτος Δικαίου, της Διαπραγματευτικής Ομάδας και 32 διαπραγματευτικών ομάδων εργασίας. Παράλληλα, επανεξετάστηκε η έκθεση της Κομισιόν, καθώς συντάχθηκε και λεπτομερές σχέδιο δραστηριοτήτων όλων των φορέων για την προσεχή περίοδο.

Προκειμένου να ενταθούν οι μεταρρυθμιστικές δραστηριότητες και να επιταχυνθεί η διαπραγματευτική διαδικασία, οι ομάδες εργασίας παρακολουθούν ενεργά τις δραστηριότητες που οδηγούν στην εκπλήρωση των τελικών σημείων αναφοράς και των συστάσεων της έκθεσης της Κομισιόν.

Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας διαπραγματεύσεων συζήτησαν τα πορίσματα των ομάδων εργασίας, τα οποία διαφώνησαν με τις μεμονωμένες αξιολογήσεις της φετινής έκθεσης της Κομισιόν και επεσήμαναν ότι η Ομάδα θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.

Με στόχο την καλύτερη προώθηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και παρουσίασης των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και περαιτέρω υποχρεώσεων κατά την ένταξη στην ΕΕ, συμφωνήθηκε η ενεργότερη συμμετοχή των μελών της διαπραγματευτικής ομάδας σε δραστηριότητες που στοχεύουν στη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών για την ΕΕ και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, μέσω της ενεργότερης συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την επιχειρηματική κοινότητα και τους πολίτες./Ibna