500 επιχειρήσεις τον μήνα βάζουν λουκέτο στη Ρουμανία

500 επιχειρήσεις τον μήνα βάζουν λουκέτο στη Ρουμανία

Περίπου 92.000 ρομανικές εταιρείες σταμάτησαν τη δραστηριότητα του το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ 3,196 κήρυξαν πτώχευση, αυξάνοντας το ποσοστό κατά 25% από την ίδια χρονική περίοδο το 2018 όταν έκλεισαν 67.919 επιχειρήσεις.

Η έλλειψη δεξιοτήτων διαχείρισης από την πλευρά των ιδιοκτητών, οι περιορισμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης και η αυστηρή αντιμετώπιση τους από τους κρατικούς θεσμούς, είναι οι βασικοί λόγοι που οι μικροεπιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις γίνονται ιδιαίτερα ευάλωτες σε μια ανταγωνιστική οικονομία.

Η πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ρουμανίας δεν υπερβαίνει τα δύο έτη δραστηριότητας, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέση διάρκεια δραστηριότητας των μμΕ είναι πέντε έτη.

Συνολικά η Ρουμανία αναμένεται να καταγράψει πτώχευση σε 9.064 εταιρίες εντός του 2019. Σύμφωνα με τις προβλέψεις εκτιμάται ότι στην Ελλάδα, 98 εταιρίες θα πτωχεύσουν, 480 στη Βουλγαρία, 1.040 στην Πολωνία, 1.150 στη Δημοκρατία της Τσεχίας, 2.240 στη Σλοβακία και 4.800 στην Ουγγαρία./ibna