Η Βουλγαρία χορηγεί ανθρωπιστική βοήθεια 200.000 ευρώ για τη μείωση της μετανάστευσης στην Ευρώπη

Η Βουλγαρία χορηγεί ανθρωπιστική βοήθεια 200.000 ευρώ για τη μείωση της μετανάστευσης στην Ευρώπη

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε στις 24 Ιουλίου συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της κυβέρνησης της χώρας να συνεισφέρει 200.000 ευρώ στην Πρωτοβουλία Οικονομικής Ευελιξίας της ΕΤΕπ (Economic Resilience Initiative – ERI) για την ανθρωπιστική βοήθεια με στόχο τη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, η Πρωτοβουλία Οικονομικής Ευελιξίας (ERI) ζητήθηκε από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ το 2016 ως μέρος της κοινής απάντησης της ΕΕ στις προκλήσεις της μετανάστευσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Συρία.

«Η φιλοδοξία της ERI είναι να στηρίξει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με υψηλές κοινωνικές και οικονομικές αποδόσεις για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νότιοι γείτονες και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ERI επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες, βιώσιμες λύσεις που είναι ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη σε χώρες που είναι επιρρεπείς σε κρίσεις. Οι συνεισφορές των χορηγών είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ERI».

Η Κροατία, η Ιταλία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία ​​και το Ηνωμένο Βασίλειο υποσχέθηκαν να ενταχθούν στην πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας στις χώρες προέλευσης των μεταναστών.

Η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει τα Δυτικά Βαλκάνια καθώς και την Αλγερία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την παλαιστινιακή κυβέρνηση και τη Συρία παρέχοντας επενδύσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας και προωθώντας τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και της κοινωνικής προστασίας.

Η ΕΤΕπ επιδιώκει να αυξήσει τη χρηματοδότησή της κατά έξι δισεκατομμύρια ευρώ σε μια πενταετία (που θα προστεθούν στα ήδη προβλεπόμενα 7,5 δισ. ευρώ) και να ενθαρρύνει περαιτέρω επενδύσεις ύψους μέχρι και 15 δισ. ευρώ.

Η βουλγαρική κυβέρνηση ανέφερε ότι η ένταξη της χώρας στην πρωτοβουλία αποτελεί συμβολή αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση των πιο σοβαρών προκλήσεων που σχετίζονται με τις αναπτυξιακές, ανθρωπιστικές και μεταναστευτικές διαδικασίες που προκύπτουν στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κονδύλια θα χορηγηθούν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια, ανέφερε η κυβερνητική ανακοίνωση./ibna