Εκροή 55,9 εκατ. ευρώ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία το πρώτο 5μηνο του 2019

Εκροή 55,9 εκατ. ευρώ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία το πρώτο 5μηνο του 2019

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2019 σημείωσαν εκροή 55,9 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το 0,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας στις 19 Ιουλίου.

Την ίδια περίοδο του 2018, οι άμεσες ξένες επενδύσεις παρουσίασαν καθαρή εισροή ύψους 91,2 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το αρχικό ποσό που ανακοινώθηκε από την BNB το προηγούμενο έτος ήταν 219,9 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω αργότερα.

Οι επενδύσεις μετοχικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ακινήτων, σημείωσαν καθαρή εκροή 539,2 εκατομμυρίων ευρώ (σε σύγκριση με καθαρή εκροή 246,1 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2018) και τα επανεπενδυόμενα κέρδη παρουσίασαν εκροή ύψους 173,3 εκατομμυρίων ευρώ (έναντι εισροής 81,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος).

Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα από ξένες εταιρείες ανήλθαν σε 2,5 εκατ. eυρώ, έναντι 10,3 εκατ. Ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2018.

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν 656,6 εκατομμύρια ευρώ ως εισροή επενδύσεων ως χρεωστικά μέσα, τα οποία καταγράφηκαν ως η μεταβολή των καθαρών υποχρεώσεων των εταιρειών της Βουλγαρίας έναντι των ξένων επενδυτών τους, έναντι 255,8 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους πέντε μήνες του περασμένου έτους. Τέτοιες χρηματοοικονομικές ροές περιλαμβάνουν τα δάνεια, τα δάνεια των προμηθευτών και τα χρεόγραφα, ανέφερε η BNB.

Ανά χώρα, η μεγαλύτερη άμεση επένδυση στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Μάιο του 2019 προήλθε από την Ολλανδία (206 εκατομμύρια ευρώ), τη Γερμανία (92,3 εκατομμύρια ευρώ) και την Ουγγαρία (43 εκατομμύρια ευρώ). Σημαντικές καθαρές εκροές σημειώθηκαν στην Ιταλία (-188,6 εκατ. Ευρώ).

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 164,4 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους πέντε μήνες του 2019, σε σύγκριση με 96 εκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, ανέφερε η BNB./ibna