Τα αποτελέσματα της Ρουμανικής Προεδρίας παρουσίασε στο ΕΚ η Viorica Dancila

Τα αποτελέσματα της Ρουμανικής Προεδρίας παρουσίασε στο ΕΚ η Viorica Dancila

Τον απολογισμό της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Ένωσης έκανε η Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Viorica Dancila ενώπιον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η   Ρουμάνα Πρωθυπουργός τόνισε   ότι   η   Ρουμανία   κατάφερε   να   καταδείξει   ότι   με   την νομοθέτηση   90   νομοσχεδίων,   τα   οποία   αφορούν   μεταξύ   άλλων   την   υιοθέτηση   κυρώσεων   κατά   των κυβερνοεπιθέσεων και δράσεις κατά του αντισημιτισμού, της ξενοφοβίας και της παραπληροφόρησης, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, είναι στην υπηρεσία των πολιτών, βελτιώνουν τη ζωή τους και προσφέρουν μία προοπτική για το μέλλον.

Η κα  Dancila  σημείωσε επίσης ότι η Ρουμανία « συνέβαλε στην προτιθέμενη αξία της Ε.Ε. », καθώς εκτός από την νομοθέτηση 90 νομοσχεδίων, πραγματοποιήθηκαν 2.500 συναντήσεις και υιοθετήθηκαν 84 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σε πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η Ρουμάνα Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα ήθελε να συσχετισθεί η Ρουμανική Προεδρία με συγκεκριμένους τομείς στην αντίληψη των πολιτών, όπως  η δικαιότερη και διαφανέστερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας εντός της Ευρώπης. Εν  συνεχεία, η κα Dancila επισήμανε   τα   αποτελέσματα   που επέφερε η Ρουμανική Προεδρία στους τέσσερις πυλώνες προτεραιοτήτων που είχαν τεθεί.  Ως προς τον πυλώνα της σύγκλισης, προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και σημειώθηκε πρόοδος στον τομέα της Τραπεζικής Ένωσης και στην Ένωση Αγορών Κεφαλαίου, στην   ενιαία   ψηφιακή   αγορά   μέσω   της   Οδηγίας   για   τα   πνευματικά   δικαιώματα   ενώ   όσον   αφορά   τις κυβερνοεπιθέσεις υιοθετήθηκε ένα πλαίσιο κυρώσεων.

Η Πρωθυπουργός της Ρουμανίας επιπροσθέτως τόνισε ότι η Ρουμανία πρέπει να γίνει πλήρες μέλος της Συνθήκης Σένγκεν, όπου ήδη είναι de facto μέλος και ότι η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου από τη Ρουμανία νομιμοποιεί την επιδίωξη της χώρας  “να ολοκληρώσει” το Μηχανισμό Συνεργασίας και Επαλήθευσης.

Η κα Dancila συναντήθηκε με τον νέο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David-Maria Sassoli, μια συνάντηση που σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης έγινε σε εγκάρδιο κλίμα. Η κα Dancila  συνεχάρη τον κ. Sassoli για την νέα του θέση και ευχαρίστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στενή συνεργασία με τη Ρουμανική Προεδρία και είπε πως πιστεύει ότι αυτή να συνεχισθεί, “συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της Ευρώπης”./ibna