Μήνυμα ΔΝΤ στη νέα κυβέρνηση για τα εργασιακά

Μήνυμα ΔΝΤ στη νέα κυβέρνηση για τα εργασιακά

“Ραβασάκι” προς τη νέα κυβέρνηση αποστέλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με αιχμή την κριτική προς την αύξηση του κατώτατου μισθού και της κατάργησης του υποκατώτατου.

Ειδικότερα, ανάγκη διατήρησης και επέκτασης της ευελιξίας στην ελληνική αγορά εργασίας, ενίσχυσης του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων αλλά και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να βλέπει για την Ελλάδα το Ταμείο, όπως προκύπτει από την έκθεση του άρθρου 4 για την οικονομία της ευρωζώνης που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ούτε λίγο ούτε πολύ το Ταμείο αναφέρει πως οι βασικές μεταρρυθμίσεις του 2011 αντιστράφηκαν τον Αύγουστο του 2018, καθώς ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 10,9% και ο υπό- κατώτατος μισθός των εργαζομένων κάτω των 25 ετών καταργήθηκε. «Αυτές οι αλλαγές αυξάνουν τους κινδύνους για την ανάκαμψη της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά

Στη βάση αυτή το ΔΝΤ υποστηρίζει πως πρέπει να προωθηθούν πιο ευέλικτες πολιτικές για την αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της επικράτησης των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας έναντι των κλαδικών, αλλά και να υπάρχει τακτική αξιολόγηση των περιπτώσεων που δικαιολογούνται συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Επιχειρηματικό περιβάλλον

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει μεγάλο βάρος και στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων και αναφέρει πως πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ώστε να μειωθεί το βάρος των φόρων και των εισφορών, αλλά και το κόστος χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένες συστάσεις απευθύνει το ΔΝΤ και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το ΔΝΤ αναφέρει πως οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές για να τονωθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας και να αντιμετωπισθούν μελλοντικές προκλήσεις όπως τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων, η βραδεία αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και το δημογραφικό.

Από εκεί και πέρα,. Δεύτερο πεδίο αναγκαίων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων είναι η ανταγωνιστικότητα στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το Ταμείο, καταγράφεται πρόοδος σε κάποια πεδία, όπως η μερική απελευθέρωση επαγγελμάτων, η χαλάρωση των περιορισμών στο εμπόριο. Παρατηρεί, όμως, ότι αν και έχουν υιοθετηθεί σημαντικές νομοθετικές συστάσεις, η εφαρμογή τους παραμένει αδύναμη. Σημειώνει, δε, ότι αν και έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες αδειοδότησης για επενδύσεις, τομείς- κλειδιά παραμένουν εκτός του νέου πλαισίου.

Για αυτό, το Ταμείο συστήνει επαναξιολόγηση του πλαισίου για τα ρυθμισμένα επαγγέλματα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα στρέβλωσης  στον ανταγωνισμό των τιμών. Επιπλέον, ζητά μια νέα οπτική στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές προϊόντων, ειδικά όσον αφορά στη δευτερογενή νομοθεσία, δηλαδή εγκυκλίους κι Αποφάσεις, όπως επίσης την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έτσι ώστε να εντοπίζει τις στρεβλώσεις./ibna