Στα Τίρανα η έδρα του πρώτου Γραφείου Διασύνδεσης της Europol στα Δυτικά Βαλκάνια

Στα Τίρανα η έδρα του πρώτου Γραφείου Διασύνδεσης της Europol στα Δυτικά Βαλκάνια

Το νέο γραφείο συνδέσμου της Europol στα Τίρανα (Αλβανία) εγκαινιάστηκε επίσημα σήμερα, στις 11 Ιουλίου 2019, παρουσία του γενικού διευθυντή της αλβανικής κρατικής αστυνομίας Ardi Veliu, του πρεσβευτή της ΕΕ στην Αλβανία Luigi Soreca και της εκτελεστικής διευθύντριας της Europol Catherine De Bolle . Η Αλβανία είναι η πρώτη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια που φιλοξενεί Γραφείο Συνδέσμου Europol και το άνοιγμα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της Αλβανίας και των Δυτικών Βαλκανίων ως εταίρων της Europol και της ΕΕ.

Το γραφείο των Τίρανα είναι το πρώτο από τα τρία σχεδιαζόμενα γραφεία διασύνδεσης της Europol στα Δυτικά Βαλκάνια. Τα δύο άλλοι θα είναι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και στη Σερβία. Η Europol υπέγραψε επιχειρησιακή συμφωνία με την Αλβανία τον Δεκέμβριο του 2013. Ο αξιωματικός σύνδεσμος της Europol θα συμπληρώνει τον αξιωματικό σύνδεσμο της αλβανικής Αστυνομίας που βρίσκεται στην έδρα της Europol στη Χάγη, υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη και τους τρίτους εταίρους στις έρευνές τους.

Οι αλβανικές αρχές καταβάλλουν συνειδητή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος. Η ανταλλαγή πληροφοριών αυξήθηκε και ο στόχος της αυξανόμενης παρουσίας της Europol στα Τίρανα είναι να ενισχυθεί ακόμη μεγαλύτερη η συνεργασία κατά της διακίνησης ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου μεταναστών, της εμπορίας ανθρώπων, της διακίνησης όπλων και της τρομοκρατίας. Έχουν αναπτυχθεί καλά λειτουργικές διαδικασίες εργασίας μεταξύ Αλβανίας και Europol και το 2019 υπήρξε αυξανόμενη συμμετοχή όλων των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων και της Αλβανίας στον κύκλο πολιτικής της ΕΕ.

Η Catherine De Bolle, Εκτελεστικός Διευθυντής της Europol, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης και εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και των Δυτικών Βαλκανίων. Πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και διασυνοριακών απειλών. Η Ευρωπόλ είναι έτοιμη να στηρίξει τις αλβανικές αρχές και να συνδέσει τα σημεία μεταξύ εγκληματικών δικτύων στην Ευρώπη».

Ο Ardi Veliu, Γενικός Διευθυντής της Αλβανικής Κρατικής Αστυνομίας, πρόσθεσε: “Η συμμετοχή της κρατικής αστυνομίας στο επίκεντρο της Europol αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας της Europol στα Τίρανα, καθώς αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την αντιμετώπιση της στρατηγικής της κρατικής αστυνομίας υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Αλβανίας και του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η βοήθεια της Ευρωπόλ για τη βελτίωση της ανάλυσης της εγκληματικής πληροφόρησης εν γένει, καθώς και η συμμετοχή της κρατικής αστυνομίας σε κοινές έρευνες και επιχειρήσεις είναι ένας στόχος που επιδιώκουμε με αποφασιστικότητα και επιμονή, για να καταστήσουμε δυνατή την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τη διεθνή τρομοκρατία, τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη μετανάστευση».

«Έχουμε δει τους τελευταίους μήνες χειροπιαστά αποτελέσματα της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ Αλβανίας και Europol, καθώς και των κρατών μελών της ΕΕ. Αρκετές διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις έχουν διαρθρωθεί και έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες σημαντικές κατηγορίες και καταδίκες. Το νέο γραφείο διασύνδεσης της Europol θα φέρει την υπάρχουσα επιχειρησιακή συνεργασία σε νέο επίπεδο και θα βοηθήσει τις αλβανικές αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος», κατέληξε ο Πρέσβης της ΕΕ Luigi Soreca./ibna