Η Βόρεια Μακεδονία υιοθετεί στρατηγική ενεργειακής ανάπτυξης με ορίζοντα το 2040

Η Βόρεια Μακεδονία υιοθετεί στρατηγική ενεργειακής ανάπτυξης με ορίζοντα το 2040

Την Στρατηγική Ενεργειακής Ανάπτυξης μέχρι το 2040 σύμφωνα με τους κανόνες της Ενεργειακής Ένωσης της Ε.Ε. αναμένεται να εγκρίνει το υπουργείο Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας μέχρι το τέλος του 2019.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας της χώρας, Kreshnik Bekteshi, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις κατά την διάρκεια του επιχειρηματικού φόρουμ που διεξήχθη στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στο Poznan, το υπουργείο έχει εκπονήσει παράλληλα σχέδιο νόμου για την ενέργεια αποδοτικότητα.

Μέχρι τα τέλη του 2019, η Βόρεια Μακεδονία θα υιοθετήσει την νέα Στρατηγική Ενεργειακής Ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στους πέντε πυλώνες της Στρατηγικής Ενεργειακής Ένωσης της Ε.Ε. (ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη, ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, αποκεντροποίηση της οικονομίας και έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα).

Το σχέδιο νόμου για την ενεργειακή απόδοση, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, Kreshnik Bekteshi, θα προσφέρει νέες λύσεις για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για τις περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Βόρεια Μακεδονία τον Μάιο του 2018 έθεσε δύο κύριους στόχους, την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ενώ η νέα νομοθεσία επέτρεψε το άνοιγμα της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση κατά 10% του αριθμού των αδειών για την εμπορία και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε την υποβολή προσφορών μέχρι το τέλος του έτους για την κατασκευή ηλιακών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής δυναμικότητας 200 MW και για την κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 50 MW.

Τον Ιούνιο, όπως σημείωσε ο Kreshnik Bekteshi, η κυβέρνηση της χώρας προκήρυξε διαγωνισμό για την τοποθέτηση ηλιακών φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με συνολική ισχύ 35 MW, στο Amzabegovo (Sveti Nikole) με ισχύ 25 MW και στο Makedonski Brod με ισχύ 10 MW./ibna