Μείωση “κόκκινων” δανείων κατά 54 δισ.

Μείωση “κόκκινων” δανείων κατά 54 δισ.

Μείωση κατά 54 δισ. ευρώ των “κόκκινων” δανείων αναμένεται να επιτύχουν οι ελληνικές τράπεζες, κάτι οποίο είναι σε θέση να πράξουν, εφόσον εργαστούν σκληρά, τόνισαν πηγές των θεσμών.

Αναφορικά τα εργαλεία τα οποία έχουν υιοθετήσει οι τράπεζες στη στοχοθεσία μείωσης των κόκκινων δανείων μέχρι και το 2021 εμφανίζουν μια καλή ισορροπία καθώς στηρίζονται στις πωλήσεις και στις τιτλοποιήσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σημαντικό και κρίσιμο ρόλο στην μείωση των κόκκινων δανείων θα διαδραματίσουν η πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και οι τιμές των ακινήτων.

Εφόσον υπάρξει βελτίωση στα δύο αυτά μέτωπα, οι τράπεζες θα μπορούσαν να υπερβούν τους στόχους που έχουν θέσει έως και το τέλος του 2021. Πάντως, η μείωση των “κόκκινων” δανείων κατά 54 δισ. ευρώ θα φέρει το ποσοστό τους στο 19%, όταν αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι στο 3,8%

Σχετικά με τις λύσεις που προκρίνουν οι τράπεζες με στόχο τη μείωση των κόκκινων δανείων θα πρέπει να δημιουργούν μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των δανειοληπτών και της διατήρησης της σταθερότητας για τις τράπεζες χωρίς να υπάρχει υπερβολική εξάρτηση των εν λόγω λύσεων από την άφεση χρέους «κούρεμα».

Όσον αφορά την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι ικανή για να αντιμετωπίσουν τα NPEs.

Τα δύο σχέδια μείωσης των NPEs

Τα δύο σχέδια πιο δραστικής και οριζόντιας μείωσης των NPEs που έχουν προωθήσει το ΤΧΣ και η  ΤτΕ αποτελούν θετικές και καλές συστημικές λύσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες.

Σε ότι αφορά το σχέδιο του ΤΧΣτο οποίο προβλέπει τη λειτουργία ενός μηχανισμού APS που θα στηρίξει μεγαλύτερο όγκο τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην παρούσα φάση αναμένει την έγκριση της Κομισιόν πρέπει οι αποφάσεις να ληφθούν γρήγορα. Σημειώνεται ότι σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία στις οποίες οι τράπεζες αντιμετώπιζαν αντίστοιχα προβλήματα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια η υιοθέτηση συστημικών λύσεων (ΝΑΜΑ, SAREB, συνέβαλε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τους με αποτέλεσμα το ποσοστό των κόκκινων δανείων να κυμαίνεται πλέον σε μονοψήφιο νούμερο).

Από εκεί και πέρα, η μείωση των κόκκινων δανείων και η αύξηση των χορηγήσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για να τονώσουν την κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος είναι άμεσα συνδεδεμένες αλληλεξαρτώμενες και πάνε χέρι- χέρι. Όσο θα μειώνονται τα κόκκινα δάνεια και θα βελτιώνεται το μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο οι τράπεζες θα χορηγούν νέα δάνεια.

Αναφορικά με το θέμα των πλειστηριασμών, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι παρακολουθείται και οι τράπεζες οφείλουν να μειώσουν το απόθεμα των ακινήτων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους και όσο βελτιώνονται οι τιμές στην αγορά της αγοράς ακινήτων να ξεφορτώνονται τα ακίνητα στους ισολογισμούς./ibna