600.000 ευρώ για την ψηφιακή υποδομή του Μαυροβουνίου

600.000 ευρώ για την ψηφιακή υποδομή του Μαυροβουνίου

Κατά τη συνάντηση του επενδυτικού πλαισίου για τα δυτικά Βαλκάνια, το οποίο διεξήχθη στο Βερολίνο και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, η Ε.Ε. χορήγησε στο Μαυροβούνιο επιπλέον 600.000 ευρώ για την ανάπτυξη σχεδιασμού του έργου, το οποίο θα ενισχύσει τον τομέα της ψηφιακής υποδομής.

«Για πρώτη φορά, η Ε.Ε. διέθεσε 600.000 ευρώ για να στηρίξει την ανάπτυξη τεκμηρίωσης έργων του Μαυροβουνίου με στόχο τη βελτίωση της υποδομής ψηφιακού τομέα», ανέφερε η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου στο δελτίο Τύπου.

Το έργο «Ανάπτυξη Υποδομής για Ευρυζωνική Πρόσβαση στο Διαδίκτυο», το οποίο προωθεί το υπουργείο Οικονομίας, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της δημιουργίας κατάλληλης υποδομής για γρήγορο και ασφαλές διαδίκτυο σε όλα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα υγείας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας.

«Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις ανάπτυξης και προγραμματισμού του Μαυροβουνίου, εστιάζεται σε ένα έργο που στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και δικτύων νέας γενιάς σε ολόκληρη την κατοικημένη περιοχή του Μαυροβουνίου. Ο στόχος αυτός αναγνωρίζεται επίσης από το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης της κυβέρνησης και το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης του Μαυροβουνίου και είναι σύμφωνο με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», αναφέρει η κυβέρνηση.

Ο στόχος του έργου είναι να αναλύσει, με βάση την πλήρη χαρτογράφηση της υποδομής, την τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει το δυναμικό της αγοράς για την εξάλειψη του υφιστάμενου χάσματος υποδομών. Βάσει της ανάλυσης, θα εκπονηθεί και θα εγκριθεί εθνικό πρόγραμμα και σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης. Το σχέδιο αυτό θα καθορίσει επίσης μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης των υποδομών, οι οποίες, σε ένα μέρος, θα βασίζονται επίσης στη χρήση κεφαλαίων μέσω του της προενταξιακής βοήθειας (WBIF).

«Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του δικτύου νέας γενιάς (δίκτυα NGN) και στην παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας για ολόκληρο τον πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τη στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας 2020», τόνισε η κυβέρνηση.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών δικτύων, νέας γενιάς, ως βασική προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες, να αξιοποιηθεί το δυναμικό της ψηφιακής οικονομίας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στην οικονομία και την κοινωνία./ibna