Το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας ανακοινώνει δραστικές περικοπές στις χρεώσεις περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια

Το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας ανακοινώνει δραστικές περικοπές στις χρεώσεις περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια

Το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) ανακοίνωσε ότι από σήμερα οι τιμές περιαγωγής σε ολόκληρη τη Δυτική Βαλκανική (WB) μειώθηκαν δραστικά. Οι πολίτες της WB θα μπορούν να μιλούν, να σερφάρουν, να στέλνουν SMS πολύ περισσότερο και να πληρώνουν πολύ λιγότερο.

Κατά μέσο όρο, οι τιμές για τις εξερχόμενες κλήσεις μειώθηκαν κατά – 65%, ενώ για τη μεταφορά δεδομένων – 78%, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό σημαντικές μειώσεις, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι μειώσεις φτάνουν στο -99%!

Για παράδειγμα, η τιμή για τις εξερχόμενες κλήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνεται στα 0,08 σεντς ευρώ και η τιμή για τη μεταφορά δεδομένων στα 0,03 σεντς ευρώ, ανάλογα με τον φορέα τηλεπικοινωνιών.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα συμφωνία με την ΕΕ που επιτρέπει χαμηλότερες τιμές περιαγωγής μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ./ibna