Η Β-Ε έχει ανάγκη από εναλλακτικό προμηθευτή φυσικού αερίου

Η Β-Ε έχει ανάγκη από εναλλακτικό προμηθευτή φυσικού αερίου

Η Βοσνία – Ερζεγοβίνη πρέπει να εργαστεί για την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών προμήθειας φυσικού αερίου τόνισε ο Διευθυντής της αποστολής USAID στη χώρα (Οργανισμός για τη Διεθνή Ανάπτυξη), Peter Duffy, μιλώντας στο συνέδριο «Επιλογές ανάπτυξης για τον τομέα του φυσικού αερίου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη».

«Η Β-Ε πρέπει να επιλέξει την πλέον ενδεδειγμένη περιφερειακή πρωτοβουλία εφοδιασμού με φυσικό αέριο προκειμένου να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό της και να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και η οικονομία της Β-Ε δεν θα μείνουν χωρίς αυτή τη σημαντική ενεργειακή πηγή», τόνισε ο Duffy.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την ενεργειακή επενδυτική δραστηριότητα της USAID και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο βουνό Jahorina. Η εκδήλωση συγκέντρωσε τους εμπλεκόμενους παράγοντες της ενεργειακής οικονομίας από τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συζήτηση σχετικά με ένα κατάλληλο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο με στόχο την εξασφάλιση της ανάπτυξης και της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στη χώρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

«Είναι σημαντικό η Β-Ε να καταβάλλει προσπάθειες για τη διοργάνωση του τομέα του φυσικού αερίου κατά τρόπο διαφανή όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες φυσικού αερίου να λειτουργούν με οικονομικά αποδοτικό και διαφανή τρόπο, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πώς υπολογίζονται οι τιμές που πληρώνουν για το αέριο τους», πρόσθεσε ο Duffy.

Εκτός από τις συστάσεις για την υιοθέτηση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στον τομέα του φυσικού αερίου για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ενεργειακής Κοινότητας, στο συνέδριο θα συζητηθεί και ο υπολογισμός των τιμολογίων μεταφοράς που με βάση τα δεδομένα εισόδου έχει ως αποτέλεσμα πολλά πιθανά σενάρια.

Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, με βάση τον υπολογισμό των τελών, προκειμένου να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο ρύθμισης του τομέα του φυσικού αερίου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η αμερικανική πρωτοβουλία για τις επενδύσεις στον τομέα των ενεργειακών επενδύσεων (USAID EIA) ξεκίνησε με την αποστολή υποστήριξης της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα στη Β-Ε, η οποία έχει καίρια σημασία για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται πως πολλά γεγονότα ζωτικής σημασίας για τη μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και μία από αυτές είναι η Σύνοδος Κορυφής για την Ενέργεια, η οποία διεξάγεται εδώ και πέντε χρόνια στο Neum, δήλωσε η USAID./ibna