Στο 4,5% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2019 – Eurostat

Στο 4,5% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2019 – Eurostat

Η ανεργία στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2019 ήταν 4,5%, αμετάβλητη από τον Απρίλιο και μειωμένη σε σχέση με το 5,3% τον Μάιο του 2018, δήλωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat την 1η Ιουλίου.

Ενώ τα ποσοστά για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2019 ήταν τα ίδια, τον Απρίλιο ο αριθμός αφορούσε περίπου 152 000 άτομα και το Μάιο περίπου 150 000, σύμφωνα με την Eurostat.

Όπως συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια, η ανεργία στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2019 ήταν και πάλι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ήταν 6,3%.

Το ποσοστό για την ΕΕ για το Μάιο του 2019 μειώθηκε από 6,4% τον Απρίλιο και 6,9% το Μάιο του 2018 και ήταν το χαμηλότερο στην ΕΕ28 από την αρχή της μηνιαίας αναφορά στατιστικών ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000, ανέφερε η Eurostat.

Στη Βουλγαρία, η ανεργία των νέων ήταν 11,1% τον Μάιο του 2019, από 10,8% τον Απρίλιο, αλλά μικρότερη από το 13,8% το Μάιο του 2018.

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 7,5% τον Μάιο του 2019, από 7,6% τον Απρίλιο του 2019 και από 8,3% το Μάιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Ιούλιο του 2008.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Μάιο του 2019 σημειώθηκαν στη Δημοκρατία της Τσεχίας (2,2%), τη Γερμανία (3,1%) και την Ολλανδία (3,3%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (18,1% τον Μάρτιο του 2019), την Ισπανία (13,6%) και την Ιταλία (9,9%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 23 χώρες της ΕΕ, παρέμεινε σταθερό στην Αυστρία και αυξήθηκε στη Δανία (από 5% σε 5,1%), το Λουξεμβούργο (από 5,6% σε 5,7%), την Πολωνία σε ποσοστό 3,8%) και στη Σουηδία (από 6,2% σε 6,3%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 20,2% σε 18,1% μεταξύ Μαρτίου 2018 και Μαρτίου 2019), Ισπανία (από 15,4% σε 13,6%) και Κύπρος (από 8,3% σε 6,5%).

Τον Μάιο του 2019, 3.217 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2.295 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2018, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 176 000 στην ΕΕ28 και κατά 133 000 στη ζώνη του ευρώ.

Τον Μάιο του 2019, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,3% στην ΕΕ28 και 15,7% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 15,1% και 17% αντίστοιχα τον Μάιο του 2018.

Το Μάιο του 2019, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων ήταν στη Γερμανία (5,1%) και την Ολλανδία (6,3%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (40,4% το Μάρτιο του 2019), στην Ισπανία (31,7% Ιταλία (30,5%), ανέφερε η Eurostat./ibna