Η αντίδραση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αποστολή παρατηρητών στην Αλβανία

Η αντίδραση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αποστολή παρατηρητών στην Αλβανία

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσίευσε σήμερα δήλωση μετά από τη σχετική ανακοίνωση του θεσμικού αυτού οργάνου την Τετάρτη, σημειώνοντας ότι δεν θα πραγματοποιήσει αποστολή παρατήρησης στις τοπικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή στην Αλβανία.

Δήλωση του Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την κατάσταση πριν από τις τοπικές εκλογές στην Αλβανία

Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση πριν από τις τοπικές εκλογές της 30ής Ιουνίου στην Αλβανία, η οποία πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις και τα διεθνή πρότυπα για τις δημοκρατικές εκλογές, καθώς και με την εθνική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε τις καθιερωμένες, μακροχρόνιες και αξιόπιστες σχέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον ΟΑΣΕ / ODIHR, ο οποίος έχει αναπτύξει μακροπρόθεσμη αποστολή παρατήρησης εκλογών στην Αλβανία.