Βουλγαρία και Ρουμανία προχωρούν στη σύνταξη συμφωνίας για την τρίτη γέφυρα στο Δούναβη

Βουλγαρία και Ρουμανία προχωρούν στη σύνταξη συμφωνίας για την τρίτη γέφυρα στο Δούναβη

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα προετοιμάσουν μια διακυβερνητική συμφωνία για την οικοδόμηση μιας τρίτης γέφυρας πάνω από τον Δούναβη μεταξύ Svishtov και Zimnicea, ο υπουργός Μεταφορών της Βουλγαρίας Rossen Zhelyazkov και ο Ρουμάνος ομόλογός του Alexandru-Răzvan Cuc συμφώνησαν σε συνάντηση στη Σόφια.

Συμφωνήθηκε ότι το σχέδιο της Συμφωνίας θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2019 και μετά την έγκρισή του από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών θα προταθεί για επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια.

«Η κατασκευή της τρίτης γέφυρας στον Δούναβη είναι κατάλληλη και σημαντική όχι μόνο για τις δύο χώρες, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή μία τέτοια εγκατάσταση αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής υποδομής μεταφορών», δήλωσε ο Zhelyazkov.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τη δυνατότητα οικοδόμησης μιας τρίτης γέφυρας μεταξύ του Svishtov και της Zimnicea μέσω μιας ευρωπαϊκής διαδικασίας επιλογής ενός ιδιώτη επενδυτή σύμφωνα με την οδηγία 2014/23 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης συμβολαίων.

Συμφώνησαν ότι τρία χρόνια ήταν ένας ρεαλιστικός χρόνος για την κατασκευή της γέφυρας.

Οι δύο υπουργοί μεταφορών ανέφεραν ότι σε σημαντικά έργα και θέματα, οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι ενωμένες στις ενέργειές τους, υπερασπίζοντας τα εθνικά τους συμφέροντα με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε με το πακέτο κινητικότητας.

Οι δύο υπάρχουσες γέφυρες που συνδέουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πάνω από τον Δούναβη είναι η Γέφυρα της Φιλίας που συνδέει το Rousse με το Giurgiu και άνοιξε τον Ιούνιο του 1954 και η Γέφυρα «Δούναβης 2» που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2013, και η οποία είναι τώρα γνωστή ως Νέα Γέφυρα της Ευρώπης, που συνδέει το Vidin με το Calafat./ibna

(Φωτογραφία: Ymmyll μέσω του Wikimedia Commons)