Το Κοσσυφοπέδιο προειδοποιεί ότι θα επιβάλει φόρους στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία

Το Κοσσυφοπέδιο προειδοποιεί ότι θα επιβάλει φόρους στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία

Σε μια συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της αύξησης των τελωνειακών δασμών κατά 100% στα προϊόντα από Σερβία και τη Βοσνία, που φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Riinvest, ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας του Κοσσυφοπεδίου Endrit Shala προειδοποίησε ότι και σε άλλες χώρες ενδέχεται επιβληθούν ανάλογα μέτρα.

Ο Shala έκανε αναφορά στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς οι χώρες αυτές φορολογούν τους παραγωγούς από το Κοσσυφοπέδιο.

«Το Κοσσυφοπέδιο θα εφαρμόσει την ίδια προσέγγιση για όλες τις χώρες μέλη της CEFTA. Ανησυχούμε για τη Βόρεια Μακεδονία, γιατί πρόσφατα η χώρα απαγόρευσε την εξαγωγή πρώτων υλών από ψάρια. Το υπουργείο μας είναι έτοιμο να εφαρμόσει διαφορετικά μέτρα για άλλες χώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις των παραγωγών του Κοσσυφοπεδίου», ανέφερε.

Ο Berat Thaci του Ινστιτούτου GAP, παρουσίασε τα πορίσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ινστιτούτο αυτό σχετικά με τις επιπτώσεις των δασμών.

«Το Κοσσυφοπέδιο δεν παραβίασε τη CEFTA με την εισαγωγή της αύξησης της φορολογίας κατά 100%, επειδή ο πρωθυπουργός της Σερβίας απειλούσε την εθνική μας ασφάλεια. Σύμφωνα με τη συμφωνία CEFTA, εάν μια χώρα το κάνει αυτό σε μία άλλη χώρα, η άλλη χώρα έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη συμφωνία. Το Κοσσυφοπέδιο δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη συμφωνία CEFTA, επειδή ενέκρινε τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης», ανέφερε./ibna