Προϋπολογισμός: Μεγάλη υπέρβαση πλεονάσματος και εσόδων στο πεντάμηνο

Προϋπολογισμός: Μεγάλη υπέρβαση πλεονάσματος και εσόδων στο πεντάμηνο

Υπέρβαση στόχου κατά 2.363 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο πεντάμηνο, οπότε το έλλειμμα συγκρατήθηκε στα 1.760 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 4.050 εκατ. ευρώ. Και τούτο, καθώς σχηματίσθηκε πρωτογενές πλεόνασμα 916 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1.447 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 853 εκατ. ευρώ την ίδια περυσινή περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή ήλθε μετά την αύξηση των καθαρών κρατικών εσόδων στα 20.186 εκατ. ευρώ, 2.546 εκατ. ευρώ ή 14,4% άνω του στόχου, ενώ τα συνολικά έσοδα ήταν 21.933 εκατ. ευρώ, 2.703 εκατ. ευρώ ή 14,1% άνω του στόχου.

Οι κατηγορίες εσόδων

Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε το πεντάμηνο στις κατηγορίες εσόδων:

* ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 664 εκατ. ευρώ (+11,6%) όπου περιλαμβάνεται ΦΠΑ 271,6 εκατ. ευρώ από επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

* ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 29 εκατ. ευρώ (+1,7%),

*  Λοιποί φόροι συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 96 εκατ. ευρώ (+14,1%),

* Φόροι και δασμοί εισαγωγών κατά 17 εκατ. ευρώ (+16,8%),

* Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 39 εκατ. ευρώ (+7,5%) εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 29 εκατ. ευρώ,

* Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 36 εκατ. ευρώ (+8,1%),

* Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες κατά 43 εκατ. ευρώ (+11,9%),

* Φόροι κεφαλαίου κατά 43 εκατ. ευρώ (+81,0%),

* Μεταβιβάσεις κατά 869 εκατ. ευρώ (+71,4%) όπου περιλαμβάνονται 644 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν τον Μάιο από ANFAs,

* Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 1.107 εκατ. ευρώ ή 436,9%, στο οποίο περιλαμβάνονται 1.119 εκατ. ευρώ, που αφορά στο τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

* Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 117 εκατ. ευρώ (+19,6%).

Δαπάνες

Οι κρατικές δαπάνες πενταμήνου ήταν 21.945 εκατ. ευρώ, 255 εκατ. ευρώ άνω του στόχου (21.690 εκατ. ευρώ) καθώς μεταβιβάσθηκαν στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρώ για χορήγηση 13ης σύνταξης.

Οι “Κοινωνικές παροχές” παρουσιάζουν υπέρβαση έναντι του στόχου κατά 217 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω καταβολής Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στην κατηγορία αυτή για το Α’ τρίμηνο  ύψους 172 εκατ. ευρώ./ibna